Người Aztec hiến tế con người đáng sợ thế nào?

Người Aztec hiến tế con người đáng sợ thế nào?

Người Aztec thực hiện các nghi lễ hiến tế người để thờ cúng thần Mặt Trời Huitzilopochtli và các vị thần khác....

4 liên quan

Thêm phát hiện sốc về tháp đầu lâu bí ẩn của bộ tộc ăn thịt người Aztec

Thêm phát hiện sốc về tháp đầu lâu bí ẩn của bộ tộc ăn thịt người Aztec

Hiện tại, các nhà khoa học đã khai quật được 676 hộp sọ và con số này chắc chắn sẽ còn tăng lên.

4 liên quan

Phát hiện mộ cổ tập thể với cách mai táng kỳ lạ

Phát hiện mộ cổ tập thể với cách mai táng kỳ lạ

Các nhà khảo cổ học Mexico vừa tìm thấy một ngôi mộ tập thể 2.400 tuổi. Các xác chết đều bị tổn thương ở đầu...

12 liên quan

Phát hiện mô hình vũ trụ của người Aztec cổ đại tại Mexico

Phát hiện mô hình vũ trụ của người Aztec cổ đại tại Mexico

Người Aztec cổ đại tại Mexico không có những kính thiên văn tốt như chúng ta ngày nay nhưng họ lại có khả...

2 liên quan

Phát hiện mô hình vũ trụ của người cổ đại tại Mexico

Phát hiện mô hình vũ trụ của người cổ đại tại Mexico

Người Aztec cổ đại tại Mexico không có những kính thiên văn tốt như chúng ta ngày nay nhưng họ lại có khả...