Người thầy 'học nhi bất yếm, hối nhân bất quyện'

Người thầy 'học nhi bất yếm, hối nhân bất quyện'

GS Nguyễn Khắc Phi là người 'học nhi bất yếm, hối nhân bất quyện' - học không biết chán, dạy không biết mệt...

Kết cục bi thảm của Đệ nhất thi nhân thời Tam Quốc

Kết cục bi thảm của Đệ nhất thi nhân thời Tam Quốc

Là con của Táo Tháo, là em ruột của Hoàng đế khai quốc nhà Tào Ngụy nhưng cuộc đời của Tào Thực, được coi...

1 liên quan

Nỗi sợ hãi của con người và những câu chuyện ma quỷ ở Trung Quốc

Nỗi sợ hãi của con người và những câu chuyện ma quỷ ở Trung Quốc

Sống ở trên đời, những việc tốt-xấu, thật-giả là thứ không phải dễ dàng mà nhìn nhận công minh. Những kẻ bề...

Tiết lộ bất ngờ về Ngụy Đế Tào Phi: Văn chương nức tiếng thời Tam Quốc

Tiết lộ bất ngờ về Ngụy Đế Tào Phi: Văn chương nức tiếng thời Tam Quốc

Tào Phi, con trai thứ hai cũng là người kế nghiệp Tào Tháo, là vị Hoàng đế đầu tiên của Tào Ngụy. Không để...

1 liên quan

Kết cục bi thảm của Đệ nhất thi nhân thời Tam Quốc
Kết cục bi thảm của Đệ nhất thi nhân thời Tam Quốc - Ảnh 1 Kết cục bi thảm của Đệ nhất thi nhân thời Tam Quốc - Ảnh 2 Kết cục bi thảm của Đệ nhất thi nhân thời Tam Quốc - Ảnh 3

Kết cục bi thảm của Đệ nhất thi nhân thời Tam Quốc

Là con của Táo Tháo, là em ruột của Hoàng đế khai quốc nhà Tào Ngụy nhưng cuộc đời của Tào Thực, được coi...

Yếu tố phong thủy và sự 'đoản mệnh' của 6 triều đại phong kiến Trung Quốc

Yếu tố phong thủy và sự 'đoản mệnh' của 6 triều đại phong kiến Trung Quốc

Phong thủy bị trấn yểm đã biến Nam Kinh từ mảnh đất 'vương khí thịnh' trở thành nơi chứng kiến sự lụi bại...