Ông Vương Bích Sơn và ông Lê Quốc Khánh rời ghế Phó tổng giám đốc Rạng Đông

Ông Vương Bích Sơn và ông Lê Quốc Khánh rời ghế Phó tổng giám đốc Rạng Đông

Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Bóng đèn Phích nước Rạng Đông (HoSE: RAL) vừa có quyết định về việc thôi...

Rạng Đông giám định thiệt hại vụ cháy nhà kho, chi 2.500 tỷ đồng xây nhà máy mới

Rạng Đông giám định thiệt hại vụ cháy nhà kho, chi 2.500 tỷ đồng xây nhà máy mới

Công ty Rạng Đông lựa chọn Bảo hiểm PVI và Giám định Quốc tế Việt Nam (VIA) để xác định giá trị thiệt hại...

2995 liên quan

Rạng Đông giám định thiệt hại sau vụ cháy xưởng

Công ty Rạng Đông lựa chọn Bảo hiểm PVI và Giám định Quốc tế Việt Nam để xác định giá trị thiệt hại tài sản...

1 liên quan

Sau hỏa hoạn, Công ty Rạng Đông sắp chi 2.500 tỷ đồng xây nhà máy mới

Công ty CP Bóng đèn Phích nước Rạng Đông dự kiến đầu tư khoảng 2.500 tỷ đồng để xây dựng nhà máy mới tại khu...

2995 liên quan

Ba tháng sau hỏa hoạn, Rạng Đông lên kế hoạch xây nhà máy mới 2.500 tỷ đồng

Công ty Rạng Đông đang có kế hoạch xây nhà máy mới đặt tại khu công nghệ cao Hòa Lạc sau ba tháng xảy ra sự...

2995 liên quan

Vốn điều lệ 115 tỷ đồng, Rạng Đông lên kế hoạch xây nhà máy mới 2.500 tỷ đồng

Rạng Đông dự kiến sử dụng vốn tự có và vay tín dụng để đầu tư nhà máy mới đặt tại khu công nghệ cao Hòa Lạc...

93 liên quan

Sau vụ cháy, Rạng Đông đầu tư 2500 tỷ đồng làm nhà máy mới

Rạng Đông sẽ đầu tư ngàn tỷ xây dựng nhà máy nghiên cứu, sản xuất thương mại hóa sản phẩm - hệ thống chiếu...

3 liên quan