Greater protection for carriers by sea under the Hague-Visby Rules rather than under English common law

Greater protection for carriers by sea under the Hague-Visby Rules rather than under English common law

LLM. Bui Doan Danh Thao (School of Business, International University – VNU HCM)

1 liên quan

Do đâu Lilama 10 lại đặt kế hoạch lợi nhuận đi ngang cho năm 2020?

Do đâu Lilama 10 lại đặt kế hoạch lợi nhuận đi ngang cho năm 2020?

Trong 3 năm từ 2018 - 2020, Lilama 10 đều đưa ra kế hoạch lãi trước thuế đi ngang 20 tỷ đồng, trong khi kế...

1 liên quan

Lilama lỗ nặng sau 9 tháng

'Thủ lĩnh' ngành lắp máy Việt lỗ ròng hơn 82 tỷ đồng trong 9 tháng đầu năm.

Kinh doanh bết bát 'thủ lĩnh' ngành lắp máy tại Việt Nam lỗ ròng gần 81 tỷ đồng

Lũy kế 9 tháng đầu năm, Tổng Công ty Lắp máy Việt Nam ghi nhận tình hình kinh doanh kém, doanh thu bằng nửa...

18 doanh nghiệp chốt trả cổ tức tuần từ 11 đến 15-11

Tuần từ ngày 11 đến 15-11, có 18 doanh nghiệp chốt trả cổ tức trên các sàn HOSE, HNX và UPCoM, cụ thể:

2 liên quan

Quyền sở hữu nhà ở của người nước ngoài tại Việt Nam - Một số vấn đề cần hoàn thiện

ThS. NGUYỄN HUỲNH ANH, ThS. BÙI THỊ MỸ HƯƠNG (Khoa Luật - Đại học Cần Thơ)

Công nhận và cho thi hành bản án, quyết định dân sự của tòa án nước ngoài tại Việt Nam

NGUYỄN HUỲNH ANH (Khoa Luật - Trường Đại học Cần Thơ) và BÙI THỊ MỸ HƯƠNG (Khoa Luật - Trường Đại học Cần Thơ)

Sự kiện chứng khoán đáng chú ý ngày 30/5

Thông tin lịch sự kiện chứng khoán đáng chú ý ngày 30/5 về các doanh nghiệp trên thị trường chứng khoán.

Ông lớn Lilama báo lỗ trăm tỷ đồng

Lilama lỗ hợp nhất xấp xỉ 190 tỷ đồng sau thuế trong năm 2018, chủ yếu do doanh thu sụt giảm và chi phí...

6 liên quan

12 cổ phiếu bị tạm ngừng giao dịch trên UPCoM do chậm công bố báo cáo tài chính kiểm toán 2018

Sở GDCK Hà Nội vừa thông báo về việc tạm ngừng giao dịch trên hệ thống giao dịch UPCoM đối với cổ phiếu của...

Sự kiện chứng khoán đáng chú ý ngày 25/4

Thông tin lịch sự kiện chứng khoán đáng chú ý ngày 25/4 về các doanh nghiệp trên thị trường chứng khoán.

Tổng công ty Lắp máy Việt Nam (LLM) bán được hết vốn tại 2 công ty thành viên

Kết quả thoái vốn của Tổng công ty Lắp máy Việt Nam - Công ty cổ phần (mã LLM) vừa được Sở Giao dịch chứng...

5 liên quan