Chế độ đêm
Thông báo
Tin địa phương
  Người khai sinh tính năng copy-paste qua đời

  Người khai sinh tính năng copy-paste qua đời

  Larry Tesler có thể không phải là một cái tên quen thuộc như Steve Jobs hay Bill Gates, nhưng những đóng góp...

  19 liên quan

  Larry Tesler - Cha đẻ của các lệnh máy tính 'cut', 'copy', 'paste'

  Larry Tesler - Cha đẻ của các lệnh máy tính 'cut', 'copy', 'paste'

  Larry Tesler, một nhà khoa học máy tính nổi tiếng nhất trong việc tạo ra các lệnh máy tính: cắt (cut), sao...

  Những điều ít biết về cuộc đời cha đẻ của bộ 3 'cut, copy, paste'

  Larry Tesler - nhà khoa học máy tính nổi tiếng nhất mọi thời đại đã qua đời ở tuổi 74.

  19 liên quan

  Larry Tesler, cha đẻ của dòng lệnh 'cut, copy và paste' qua đời ở tuổi 74

  Larry Tesler mang đến rất nhiều thành tựu quan trọng trong ngành khoa học máy tính và phần mềm, bộ 3 dòng...

  19 liên quan

  Huyền thoại công nghệ từng tạo ra lệnh 'copy, paste, cut' trên máy tính qua đời ở tuổi 74

  Huyền thoại Larry Tesler – người đã tạo ra tính năng copy, paste và cut trên máy tính, vừa qua đời.

  19 liên quan

  Larry Tesler - cha đẻ của lệnh 'Cut - Copy - Paste' qua đời ở tuổi 74

  Larry Tesler là một nhà khoa học máy tính nổi tiếng - người đã tạo ra các khái niệm cắt, sao chép và dán trên...

  19 liên quan

  Cha đẻ của các lệnh máy tính 'copy,' 'paste' qua đời ở tuổi 74

  Larry Tesler, một nhà khoa học máy tính nổi tiếng nhất trong việc tạo ra các khái niệm máy tính: cắt (cut),...