Nhà thờ Đức Bà Paris không được bất kỳ hãng bảo hiểm nào chi trả

Nhà thờ Đức Bà Paris không được bất kỳ hãng bảo hiểm nào chi trả

Theo Liên đoàn bảo hiểm Pháp, những tổn thất trong vụ cháy này sẽ không được bất kỳ hãng bảo hiểm nào chi...

Các tổn thất trong vụ cháy Nhà Thờ Đức Bà Paris không được bảo hiểm

Các tổn thất trong vụ cháy Nhà Thờ Đức Bà Paris không được bảo hiểm

Do nhà nước Pháp tự bảo hiểm cho các cơ sở tôn giáo thuộc quyền sở hữu nên sẽ chịu trách nhiệm cung cấp ngân...

Nhà thờ Đức Bà Paris không được bảo hiểm

Nhà thờ Đức Bà Paris không được bảo hiểm

85 liên quan

Vụ cháy Nhà thờ Đức Bà Paris: Các tổn thất không được bảo hiểm

Vụ cháy Nhà thờ Đức Bà Paris: Các tổn thất không được bảo hiểm

Nhà thờ Đức Bà Paris cũng như 82 thánh đường khác được xây dựng trước năm 1905 đều là tài sản của Nhà nước,...

5 liên quan

Vụ cháy Nhà thờ Đức Bà Paris: Các tổn thất không được bảo hiểm

Vụ cháy Nhà thờ Đức Bà Paris: Các tổn thất không được bảo hiểm

Nhà thờ Đức Bà Paris cũng như 82 thánh đường khác được xây dựng trước năm 1905, đều là tài sản của Nhà nước...

5 liên quan

Kinh phí phục dựng Nhà thờ Đức Bà Paris có được bảo hiểm chi trả?

Kinh phí phục dựng Nhà thờ Đức Bà Paris có được bảo hiểm chi trả?

Theo phóng viên TTXVN tại Paris, do nhà nước Pháp tự bảo hiểm cho các cơ sở tôn giáo thuộc quyền sở hữu nên...

Vụ cháy Nhà thờ Đức Bà Paris: Các tổn thất không được bảo hiểm

Vụ cháy Nhà thờ Đức Bà Paris: Các tổn thất không được bảo hiểm

Nhà thờ Đức Bà Paris cũng như 82 thánh đường khác được xây dựng trước năm 1905, đều là tài sản của Nhà nước...