Bán kết Liên hoan tiếng hát người làm báo khu vực phía Nam

Bán kết Liên hoan tiếng hát người làm báo khu vực phía Nam

Đêm bán kết khu vực phía Nam của Liên hoan Tiếng hát người làm báo Việt Nam mở rộng lần thứ VI vừa diễn ra...

1 liên quan

Vấn đề xây dựng Luật Công tác xã hội qua góc nhìn truyền thông

Vấn đề xây dựng Luật Công tác xã hội qua góc nhìn truyền thông

Hiện nay ở Việt Nam đã có những quy định về nghề Công tác xã hội (CTXH), nhưng chỉ mang tính gián tiếp. Do...

Đạo đức người làm báo thời cách mạng công nghiệp 4.0: Bài 5: Đề cao đạo đức nghề báo trong môi trường truyền thông số

Đạo đức người làm báo thời cách mạng công nghiệp 4.0: Bài 5: Đề cao đạo đức nghề báo trong môi trường truyền thông số

Trước những biến đổi của môi trường truyền thông số trong thời kỳ cách mạng công nghiệp 4.0, hơn lúc nào hết...

Khởi động Liên hoan toàn quốc Tiếng hát Người làm báo Việt Nam lần thứ VI – 2018

Khởi động Liên hoan toàn quốc Tiếng hát Người làm báo Việt Nam lần thứ VI – 2018

Thường trực Thường vụ Hội Nhà báo Việt Nam (HNBVN) và Ban Tổ chức Liên hoan toàn quốc Tiếng hát Người làm...

Không tận dụng lợi thế, vượt qua thách thức, phát thanh sẽ mất vị thế

Không tận dụng lợi thế, vượt qua thách thức, phát thanh sẽ mất vị thế

'Phát thanh vẫn có lợi thế riêng. Người làm phát thanh cần biết tận dụng lợi thế truyền thống và nền tảng...