9 quốc gia nhỏ nhất thế giới: Nơi nổi tiếng, nơi không ai biết đến

9 quốc gia nhỏ nhất thế giới: Nơi nổi tiếng, nơi không ai biết đến

Có tổng số 195 quốc gia trên thế giới, trong số đó có nhiều nước rất lớn nhưng cũng có một số nước khá nhỏ....

Top 10 quốc gia có diện tích nhỏ nhất thế giới

Top 10 quốc gia có diện tích nhỏ nhất thế giới

Có rất nhiều quốc gia có lãnh thổ lên tới hàng triệu km vuông, nhưng cũng có những nước chỉ có diện tích...

10 quốc gia nhỏ nhất thế giới, nơi quá nổi tiếng, nơi không ai biết đến

10 quốc gia nhỏ nhất thế giới, nơi quá nổi tiếng, nơi không ai biết đến

Có tổng số 195 quốc gia trên thế giới, trong số đó có nhiều nước rất lớn nhưng cũng có một số nước khá nhỏ....

2 liên quan

10 quốc gia có diện tích nhỏ nhất thế giới

Vatican, Monaco và Nauru là 3 trong số những quốc gia có diện tích khiêm tốn nhất thế giới.

2 liên quan

Thủ tướng Liên bang Saint Kitts và Nevis ca ngợi Việt Nam phát triển nhanh chóng

Ngày 8/4/2019, Đại sứ Việt Nam tại Cuba kiêm nhiệm Liên bang Saint Kitts và Nevis đã trình Quốc thư lên...

1 liên quan

Đại sứ Nguyễn Trung Thành trình Thư Ủy nhiệm tại Liên bang Saint Kitts và Nevis

Ngày 08/4, Đại sứ Việt Nam tại Cuba kiêm nhiệm Liên bang Saint Kitts và Nevis đã trình Thư Ủy nhiệm lên...