Người đàn ông nuôi hàng triệu con gián làm mồi nhậu

Người đàn ông nuôi hàng triệu con gián làm mồi nhậu

Người đàn ông Trung Quốc tên là Li Bingcai đang nuôi 10 triệu con gián trong trang trại của mình để phục vụ...

Người đàn ông nuôi hàng triệu con gián làm mồi nhậu

Người đàn ông nuôi hàng triệu con gián làm mồi nhậu

Người đàn ông Trung Quốc tên là Li Bingcai đang nuôi 10 triệu con gián trong trang trại của mình để phục vụ...

Người đàn ông nuôi hàng triệu con gián làm mồi nhậu

Người đàn ông Trung Quốc tên là Li Bingcai đang nuôi 10 triệu con gián trong trang trại của mình để phục vụ...

Mục sở thị trang trại nuôi hàng triệu con gián làm mồi nhậu

Mục sở thị trang trại nuôi hàng triệu con gián làm mồi nhậu

Những người nuôi gián ở Trung Quốc quyết tâm biến gián trở thành một món nhậu đắt khách.

Mục sở thị các trại nuôi hàng tỷ con gián bằng thức ăn thừa ở Trung Quốc

Các trang trại nuôi gián ở Trung Quốc không chỉ là một trong những giải pháp giải quyết thức ăn thừa một...

8 liên quan

Kinh dị với món ăn từ gián - đặc sản của Trung Quốc

Đối với nhiều người gián là loại côn trùng đáng sợ, nhưng với nhiều người tại Trung Quốc sinh vật nhỏ bé...