Có 2 Trần Văn Hoài

Có 2 Trần Văn Hoài

Cần Thơ có một con đường mang tên Trần Văn Hoài. Tiền Giang cũng có một trường THPT cùng tên. Thoạt nghe...

1 liên quan

Có hai ông Trần Văn Hoài trong lịch sử chống Pháp miền Tây Nam Bộ

Có hai ông Trần Văn Hoài trong lịch sử chống Pháp miền Tây Nam Bộ

Cần Thơ có một con đường mang tên Trần Văn Hoài. Tiền Giang cũng có một trường THPT Trần Văn Hoài. Thoạt...

1 liên quan

60 năm, Quảng Ninh kết nghĩa hai miền Nam - Bắc

Thập niên 60 của thế kỷ trước, cùng với các phong trào thi đua như 'Sóng duyên hải' trong công nghiệp, 'Gió...

1 liên quan

Những thành tựu chủ yếu qua 50 năm thực hiện Di chúc Bác Hồ ở An Giang

Di chúc là tâm nguyện, tình cảm, ý chí, niềm tin, trách nhiệm của Bác Hồ với Tổ quốc, nhân dân và sự nghiệp...

35 liên quan

Long Xuyên – 230 năm hình thành và phát triển!

Từ một đồn nhỏ được lập bên vàm sông Tam Khê mang tên thủ Đông Xuyên, sau 230 năm, đã trở thành mảnh đất...

3 liên quan

Quá trình hình thành và phát triển cùng những dấu ấn của Công đoàn An Giang

Cuối thế kỷ XIX, giai cấp công nhân Việt Nam ra đời và phát triển trong công cuộc khai thác thuộc địa của...

33 liên quan

44 năm đất nước chung một màu cờ

Trong kháng chiến chống Mỹ, An Giang là một trong những vùng chiến tranh trọng điểm, ác liệt nhất tuyến...

1 liên quan