Top 50 2019: Công ty cổ phần đầu tư và Kinh doanh nhà Khang Điền

Top 50 2019: Công ty cổ phần đầu tư và Kinh doanh nhà Khang Điền

Công ty Cổ phần Đầu tư và Kinh doanh Nhà Khang Điền tiếp tục chứng tỏ sức bền trong năm qua.

Nhà Khang Điền (KDH) lên kế hoạch lợi nhuận tăng 20% năm 2020

Nhà Khang Điền (KDH) lên kế hoạch lợi nhuận tăng 20% năm 2020

Với kết quả đạt được năm 2019, công ty dự kiến chi trả cổ tức cho cổ đông với tổng tỷ lệ 10% gồm 5% bằng...

1889 liên quan

Nhà Khang Điền (KDH) đặt mục tiêu lợi nhuận 1.100 tỷ đồng năm 2020, cổ tức dự kiến 10%

Ngoài ra, công ty đang có kế hoạch mua 27 triệu cổ phiếu, tương đương 4,96% tổng số cổ phiếu đang lưu hành...

453 liên quan

Ngập nước, kẹt xe, ô nhiễm, chung cư trung tâm mất giá

Các vấn đề về hạ tầng như ngập lụt, kẹt xe, ô nhiễm môi trường ngày càng ảnh hưởng nghiêm trọng tới điều...

15 liên quan

HCM City's housing market gloomy in first half

Ho Chi Minh City's realty sector experienced a hazy first half of the year, with dwindling supply of both...

3 liên quan

Nợ ngắn hạn của Công ty Nhà Khang Điền tăng lên 3.733 tỉ đồng

Theo Báo cáo tài chính hợp nhất kiểm toán năm 2018 của CTCP Đầu tư và Kinh doanh Nhà Khang Điền (Mã: KDH),...

2 liên quan