Quảng Ninh thông quan cầu Bắc Luân II

Quảng Ninh thông quan cầu Bắc Luân II

Sáng 19/3, tại thành phố Móng Cái, tỉnh Quảng Ninh phối hợp tỉnh Quảng Tây (Trung Quốc) tổ chức lễ thông quan...

21 liên quan

Thông quan cầu Bắc Luân II nối sang Trung Quốc

Thông quan cầu Bắc Luân II nối sang Trung Quốc

Ngày 19/3, tại Móng Cái, tỉnh Quảng Ninh đã điễn ra lễ thông quan cầu Bắc Luân II nối TP Móng Cái (Quảng Ninh,...

21 liên quan

Thông quan cầu Bắc Luân II nối TP Móng Cái với TP Đông Hưng, Trung Quốc
Thông quan cầu Bắc Luân II nối TP Móng Cái với TP Đông Hưng, Trung Quốc - Ảnh 1 Thông quan cầu Bắc Luân II nối TP Móng Cái với TP Đông Hưng, Trung Quốc - Ảnh 2 Thông quan cầu Bắc Luân II nối TP Móng Cái với TP Đông Hưng, Trung Quốc - Ảnh 3

Thông quan cầu Bắc Luân II nối TP Móng Cái với TP Đông Hưng, Trung Quốc

Sáng 19/3, Lễ thông quan cầu Bắc Luân II nối TP.Móng Cái (Quảng Ninh, Việt Nam) với TP Đông Hưng (Quảng Tây,...

21 liên quan

Quảng Ninh: Thông quan cầu Bắc Luân II

Quảng Ninh: Thông quan cầu Bắc Luân II

Sáng 19.3, tại TP Móng Cái, tỉnh Quảng Ninh (Việt Nam) và chính quyền nhân dân Khu tự trị dân tộc Choang,...

21 liên quan

Thông quan cầu vòm lớn nhất Việt Nam, nối Quảng Ninh với Quảng Tây (Trung Quốc)

Thông quan cầu vòm lớn nhất Việt Nam, nối Quảng Ninh với Quảng Tây (Trung Quốc)

Sáng nay, TP Móng Cái, Quảng Ninh phối hợp với tỉnh Quảng Tây (Trung Quốc) tổ chức lễ thông quan cầu Bắc Luân...

21 liên quan

Thông quan cây cầu dạng vòm lớn nhất Việt Nam nối liền với Trung Quốc

Thông quan cây cầu dạng vòm lớn nhất Việt Nam nối liền với Trung Quốc

Cây cầu nối liền Việt Nam với Trung Quốc vừa được thông quan. Đây là cây cầu dạng vòm hiện đại, mở ra hướng...

21 liên quan

Chính thức thông quan cầu Bắc Luân II nối Quảng Ninh với Đông Hưng (Trung Quốc)

Chính thức thông quan cầu Bắc Luân II nối Quảng Ninh với Đông Hưng (Trung Quốc)

Sáng 19/3, thành phố Móng Cái, tỉnh Quảng Ninh và chính quyền nhân dân Khu tự trị dân tộc Choang Quảng Tây...

21 liên quan

Thông quan cầu dạng vòm lớn nhất VN, nối Quảng Ninh với Trung Quốc

Thông quan cầu dạng vòm lớn nhất VN, nối Quảng Ninh với Trung Quốc

Sáng nay, TP Móng Cái, Quảng Ninh phối hợp với tỉnh Quảng Tây (Trung Quốc) tổ chức lễ thông quan cầu Bắc Luân...

21 liên quan

Quảng Ninh tổ chức lễ thông quan cầu Bắc Luân II

Quảng Ninh tổ chức lễ thông quan cầu Bắc Luân II

Sáng 19/3, lãnh đạo tỉnh Quảng Ninh và Khu tự trị dân tộc Choang Quảng Tây (Trung Quốc) đã cùng bấm nút, chứng...

Quảng Ninh thông quan cầu Bắc Luân II

Quảng Ninh thông quan cầu Bắc Luân II

Sáng 19/3, tại thành phố Móng Cái, tỉnh Quảng Ninh phối hợp khu tự trị dân tộc Choang Quảng Tây (Trung Quốc)...

21 liên quan