Tạo thuận lợi hơn trong thông tin báo cáo về tiền gửi được bảo hiểm

Tạo thuận lợi hơn trong thông tin báo cáo về tiền gửi được bảo hiểm

Kết quả khảo sát việc triển khai Quy chế thông tin báo cáo về tiền gửi được bảo hiểm đối với gần 400 tổ...

98 liên quan

Chi trả bảo hiểm tiền gửi thế nào cho người bị mất năng lực hành vi dân sự?

Chi trả bảo hiểm tiền gửi thế nào cho người bị mất năng lực hành vi dân sự?

Bảo hiểm tiền gửi Việt Nam trả lời câu hỏi về bảo hiểm tiền gửi...

98 liên quan

Phương thức chi trả bảo hiểm tiền gửi cho người vắng mặt

Trong trường hợp người được bảo hiểm tiền gửi vắng mặt hoặc không thể đến nhận tiền bảo hiểm thì sẽ được xử...

21 liên quan

Phương thức chi trả bảo hiểm tiền gửi cho người vắng mặt

Trong trường hợp người được bảo hiểm tiền gửi vắng mặt hoặc không thể đến nhận tiền bảo hiểm thì sẽ được xử...

98 liên quan

Cơ chế bảo hiểm tiền gửi thời kỳ cách mạng 4.0 tại Việt Nam

Cách mạng công nghiệp 4.0 và công nghệ số được nhìn nhận là cơ hội để tăng cường, nâng cao hiểu biết cho...

98 liên quan

Nâng cao hiệu quả đầu tư nguồn vốn để gia tăng năng lực TC của BHTGVN

Năng lực tài chính, mà cụ thể là mức vốn hoạt động cần thiết của tổ chức BHTG là một trong những yếu tố...

98 liên quan

Cơ sở xác định hạn mức bảo hiểm tiền gửi tại Việt Nam

Bà Trần Thị Len (Hà Nội) hỏi, hạn mức trả tiền bảo hiểm tại Việt Nam được xác định dựa trên những yếu tố nào?

98 liên quan

Bảo vệ tốt quyền lợi người gửi tiền và tham gia có hiệu quả tái cơ cấu TCTD

Bám sát định hướng, mục tiêu nhiệm vụ của ngành ngân hàng, trong năm 2020, Bảo hiểm tiền gửi Việt Nam xác...

98 liên quan

Giải pháp hoàn thiện và nâng cao hiệu quả thực thi pháp luật về bảo hiểm tiền gửi

ThS. Ngô Quang Huy (Chi nhánh Bảo hiểm tiền gửi Việt Nam khu vực Bắc Trung bộ)

98 liên quan

BHTGVN cần đổi mới mô hình, tiến đến là một định chế tài chính đa năng

Đó là chỉ đạo của Phó Thống đốc Thường trực NHNN Đào Minh Tú tại Lễ kỷ niệm 20 năm thành lập, đón nhận Huân...

98 liên quan

Sinh viên - Thế hệ mới tạo sức lan tỏa chính sách Bảo hiểm Tiền gửi

Tăng cường sự tiếp cận và tích cực tuyên truyền chính sách Bảo hiểm Tiền gửi (BHTG) hướng tới sinh viên...

98 liên quan

Lan tỏa chính sách bảo hiểm tiền gửi

Để từng bước nâng cao nhận thức công chúng, ổn định tâm lý, tạo niềm tin cho người gửi tiền, công tác tuyên...

98 liên quan

Bảo hiểm tiền gửi Việt Nam - Dấu ấn tuổi 20

Cách đây tròn hai thập kỷ, ngày 9/11/1999, Thủ tướng Chính phủ đã ký Quyết định thành lập Bảo hiểm tiền gửi...

98 liên quan

Bảo hiểm tiền gửi trong thời đại số

Cách mạng công nghiệp 4.0 và công nghệ số đang ảnh hưởng đến mọi lĩnh vực, đặc biệt là tài chính – ngân...

98 liên quan

Góp phần bảo đảm an toàn hệ thống quỹ tín dụng nhân dân

Thông qua các hoạt động nghiệp vụ như: giám sát, kiểm tra, tham gia kiểm soát đặc biệt, quản lý, thanh lý...

98 liên quan

Vai trò thiết yếu trong bảo vệ người gửi tiền

Được thành lập từ năm 1999, Bảo hiểm tiền gửi Việt Nam (BHTGVN) là tổ chức tài chính Nhà nước, hoạt động...

98 liên quan

Bảo hiểm tiền gửi Việt Nam: 20 năm không ngừng khẳng định vị thế

Sau 20 năm triển khai chính sách bảo hiểm tiền gửi (BHTG), BHTG Việt Nam từng bước khẳng định được vai trò...

98 liên quan

20 năm bảo vệ quyền lợi người gửi tiền

Trải qua 20 năm xây dựng và phát triển, hoạt động của Bảo hiểm tiền gửi Việt Nam (BHTGVN) đã đóng góp tích...

98 liên quan

BHTGVN - 20 năm khẳng định và hội tụ sức mạnh của niềm tin

Có thể nói, sự hình thành và phát triển của Bảo hiểm tiền gửi Việt Nam (BHTGVN) đã đánh dấu một bước phát...

98 liên quan

Bảo hiểm tiền gửi Việt Nam: 20 năm sứ mệnh bảo vệ người gửi tiền

Kể từ khi thành lập vào năm 1999, Bảo hiểm tiền gửi Việt Nam (BHTGVN) luôn đặt mục tiêu, tôn chỉ hoạt động...

98 liên quan

Đưa chính sách bảo hiểm tiền gửi đến với sinh viên

Để từng bước nâng cao nhận thức công chúng, tạo niềm tin cho người gửi tiền, công tác tuyên truyền, phổ...

9 liên quan

Những giải pháp tăng cường bảo vệ quyền lợi của người gửi tiền trong năm 2019

Nửa đầu năm 2019, Bảo hiểm tiền gửi Việt Nam (BHTGVN) đã bảo vệ tốt tiền gửi của người dân tại gần 1300 tổ...

98 liên quan

Quyết tâm xây dựng tổ chức Bảo hiểm tiền gửi vững mạnh

Bám sát kế hoạch đề ra, chủ động thực hiện các hoạt động nghiệp vụ, 6 tháng đầu năm 2019, Bảo hiểm tiền gửi...

24 liên quan

Bảo hiểm Tiền gửi Việt Nam: Tích cực phát huy vai trò trong quá trình tái cơ cấu hệ thống ngân hàng

2019 là năm dự báo nhiều thử thách cho ngành tài chính - ngân hàng, đòi hỏi nhiều nỗ lực để duy trì những...

98 liên quan

Chứng nhận tham gia bảo hiểm tiền gửi bị thu hồi trong trường hợp nào?

Xin hỏi Chứng nhận tham gia bảo hiểm tiền gửi là gì? Chứng nhận tham gia bảo hiểm tiền gửi bị thu hồi trong...

98 liên quan

Quyền và nghĩa vụ của tổ chức tham gia bảo hiểm tiền gửi

Xin hỏi tổ chức tham gia bảo hiểm tiền gửi là gì? Tổ chức tham gia bảo hiểm tiền gửi có quyền và nghĩa vụ...

1 liên quan

Thời điểm phát sinh nghĩa vụ trả tiền bảo hiểm

Trong thời hạn 60 ngày, kể từ thời điểm phát sinh nghĩa vụ trả tiền bảo hiểm, tổ chức BHTG có trách nhiệm...

24 liên quan

Nỗ lực đưa hoạt động bảo hiểm tiền gửi tiệm cận thông lệ quốc tế

Gần 20 năm đi vào hoạt động, Bảo hiểm tiền gửi (BHTG) Việt Nam ngày càng làm tốt hơn vai trò của mình trong...

Để người dân hiểu hơn về chính sách bảo hiểm tiền gửi

Tổ chức bảo hiểm tiền gửi có vai trò rất quan trọng đối với sự ổn định phát triển kinh tế - xã hội, bảo vệ...

1 liên quan

Bảo hiểm tiền gửi hướng tới đối tượng sinh viên

Bảo hiểm tiền gửi Việt Nam (BHTGVN) đang hướng tới truyền thông cho đối tượng là sinh viên nhằm phổ biến...

Bảo hiểm tiền gửi có khả năng bảo vệ phần lớn người gửi tiền tại Việt Nam

Hoạt động của Bảo hiểm tiền gửi Việt Nam (BHTGVN) góp phần quan trọng vào công cuộc tái cấu trúc hệ thống...

5 liên quan

Triển khai hiệu quả quy chế thông tin báo cáo tiền gửi

Quy chế thông tin báo cáo về tiền gửi được bảo hiểm nhằm bảo đảm việc quản lý, lưu trữ và báo cáo thông tin...

Thủ tục trả tiền bảo hiểm cho người được bảo hiểm tiền gửi

Trong thời hạn 10 ngày làm việc, kể từ thời điểm phát sinh nghĩa vụ trả tiền bảo hiểm, tổ chức tham gia...

24 liên quan

Chi trả bảo hiểm thế nào nếu có cả khoản tiết kiệm thông thường và tiết kiện trực tuyến?

Xin hỏi, người gửi tiền đồng thời có khoản tiền gửi tiết kiệm thông thường và tài khoản tiết kiệm trực...

Đầu tư vốn nhàn rỗi của tổ chức BHTG theo nguyên tắc an toàn

KTNT - Đối với tổ chức bảo hiểm tiền gửi (BHTG), đầu tư nguồn vốn tạm thời nhàn rỗi hiệu quả không chỉ giúp...

98 liên quan

Tuyên truyền chính sách BHTG đối với hệ thống Quỹ tín dụng nhân dân ở TP. Hồ Chí Minh

Ngày 05/10/2017, tại TP. Hồ Chí Minh, Chi nhánh Bảo hiểm tiền gửi Việt Nam (BHTGVN) tại TP. Hồ Chí Minh...

1 liên quan

Củng cố niềm tin của người gửi tiền đối với tổ chức tài chính vi mô

Tài chính vi mô đóng vai trò rất quan trọng đối với công cuộc xóa đói, giảm nghèo tại khu vực nông nghiệp,...

1 liên quan

Đưa chính sách bảo hiểm tiền gửi tới nông thôn

Trong bối cảnh nền kinh tế Việt Nam hội nhập sâu rộng với thế giới, hệ thống tài chính - ngân hàng ngày...

98 liên quan

BHTGVN hiện đại hóa hệ thống thông tin để hoạt động hiệu quả hơn

Công nghệ thông tin có một vai trò quan trọng đối với sự phát triển của hệ thống Bảo hiểm tiền gửi (BHTG)....

9 liên quan

BHTGVN nỗ lực góp phần đảm bảo an toàn hệ thống các TCTD

Những năm gần đây, Việt Nam thực hiện quyết liệt tiến trình tái cơ cấu nền kinh tế, để chuyển đổi mô hình...

9 liên quan

Bảo hiểm tiền gửi – công cụ chính sách hữu hiệu bảo vệ người gửi tiền

Luật Bảo hiểm tiền gửi (BHTG) đã tạo khung pháp lý quan trọng cho sự phát triển hoạt động BHTG ở Việt Nam....

24 liên quan

Bảo hiểm tiền gửi phải có vai trò quan trọng trong tái cơ cấu hệ thống ngân hàng thương mại, xử lý nợ xấu

Chiều 10/8, làm việc với Bảo hiểm tiền gửi (BHTG) Việt Nam, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Chính phủ...

98 liên quan

BHTGVN và những 'điểm sáng' tích cực 6 tháng đầu năm

Với sự chủ động, linh hoạt trong quản lý điều hành, bám sát kế hoạch đề ra, trong 6 tháng đầu năm, hoạt...

Triển khai chính sách BHTG với việc phát triển bền vững hệ thống QTDND ở Nghệ An

Trên địa bàn tỉnh Nghệ An, đến 31/12/2015 có 56 quỹ tín dụng nhân dân (QTD), chiếm 24,45% (56/229) trên...

98 liên quan

Bàn về nhiệm vụ thông tin tuyên truyền của Bảo hiểm tiền gửi Việt Nam

Luật Bảo hiểm tiền gửi (BHTG) số 06/2012/QH13 được Quốc hội thông qua ngày 18/06/2012 và có hiệu lực từ...

98 liên quan