Bảo vệ quyền lợi người gửi tiền

Bảo vệ quyền lợi người gửi tiền

Các tổ chức tham gia bảo hiểm tiền gửi phải cung cấp thông tin về số dư tiền gửi được bảo hiểm cho Cơ quan...

1 liên quan

Tuyên truyền chính sách bảo hiểm tiền gửi trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk

Tuyên truyền chính sách bảo hiểm tiền gửi trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk

Vừa qua, tại TP Buôn Mê Thuột (tỉnh Đắk Lắk), Chi nhánh BHTG Việt Nam khu vực Nam Trung bộ và Tây Nguyên đã...

1 liên quan

Quyền và nghĩa vụ của tổ chức tham gia bảo hiểm tiền gửi

Quyền và nghĩa vụ của tổ chức tham gia bảo hiểm tiền gửi

Các tổ chức phải tham gia bảo hiểm tiền gửi gồm: ngân hàng thương mại, ngân hàng hợp tác xã, quỹ tín dụng...

1 liên quan

Chứng nhận tham gia bảo hiểm tiền gửi bị thu hồi trong trường hợp nào?

Chứng nhận tham gia bảo hiểm tiền gửi bị thu hồi trong trường hợp nào?

Chứng nhận tham gia bảo hiểm tiền gửi là văn bản xác nhận của Bảo hiểm tiền gửi Việt Nam về việc tổ chức phải...

7 liên quan

Cách nhận biết một tổ chức tín dụng đã tham gia bảo hiểm tiền gửi

Cách nhận biết một tổ chức tín dụng đã tham gia bảo hiểm tiền gửi

Người gửi tiền có thể truy cập Website của tổ chức bảo hiểm tiền gửi (www.div.gov.vn) để biết rõ hơn các thông...

7 liên quan