Đại biểu QH: Sở Giao dịch chứng khoán Việt Nam phải do Nhà nước nắm giữ 100% vốn

Đại biểu QH: Sở Giao dịch chứng khoán Việt Nam phải do Nhà nước nắm giữ 100% vốn

Đại biểu Trần Hoàng Ngân cho rằng, Sở giao dịch chứng khoán Việt Nam phải hoạt động theo mô hình công ty trách...

66 liên quan

Vốn điều lệ 30 tỷ trở lên, doanh nghiệp mới được chào bán chứng khoán

Vốn điều lệ 30 tỷ trở lên, doanh nghiệp mới được chào bán chứng khoán

Theo Dự thảo Luật Chứng khoán của Chính phủ, các công ty cổ phần chỉ được phép chào bán cổ phiếu lần đầu ra...

66 liên quan

Giảm bớt các hoạt động bắt buộc phải tuân thủ Luật Chứng khoán

Giảm bớt các hoạt động bắt buộc phải tuân thủ Luật Chứng khoán

Dự thảo Luật Chứng khoán (sửa đổi) được chỉnh sửa theo hướng giảm bớt các hoạt động bắt buộc phải tuân thủ...

66 liên quan

Sửa đổi Luật Chứng khoán nhằm đảm bảo hội nhập kinh tế quốc tế

Sửa đổi Luật Chứng khoán nhằm đảm bảo hội nhập kinh tế quốc tế

Tiếp tục chương trình Kỳ họp thứ 8, sáng 22/10, Quốc hội làm việc ở hội trường nghe Ủy viên Ủy ban Thường...

66 liên quan

Ủy ban Chứng khoán nhà nước chưa cần... 'ở riêng'

Ủy ban Chứng khoán nhà nước chưa cần... 'ở riêng'

Về vị trí, nhiệm vụ, quyền hạn của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN), một số ý kiến đề nghị mô hình UBCKNN...

66 liên quan

Bên lề Quốc hội: Tiếp thu, chỉnh lý nhiều điểm trong dự thảo Luật Chứng khoán (sửa đổi)

Bên lề Quốc hội: Tiếp thu, chỉnh lý nhiều điểm trong dự thảo Luật Chứng khoán (sửa đổi)

So với dự thảo luật được xem xét cho ý kiến tại Kỳ họp thứ 7, dự thảo luật lần này có nhiều điểm chỉnh lý.

66 liên quan

Ủy ban Thường vụ Quốc hội 'chốt' UBCKNN trực thuộc Bộ Tài chính, chỉ có một sở giao dịch chứng khoán

Ủy ban Thường vụ Quốc hội 'chốt' UBCKNN trực thuộc Bộ Tài chính, chỉ có một sở giao dịch chứng khoán

Ủy ban Thường vụ Quốc hội vừa có báo cáo giải trình, tiếp thu, chỉnh lý dự án Luật Chứng khoán (sửa đổi)....

66 liên quan

Quản lý trái phiếu doanh nghiệp: Cần hài hòa giữa các luật

Quản lý trái phiếu doanh nghiệp: Cần hài hòa giữa các luật

Trước đề xuất đưa phát hành riêng lẻ trái phiếu doanh nghiệp của công ty không đại chúng quy định tại Luật...

66 liên quan

Lúng túng luật hóa quy định quản trái phiếu doanh nghiệp

Lúng túng luật hóa quy định quản trái phiếu doanh nghiệp

Trong khi nhiều ý kiến đồng thuận rằng nên luật hóa Nghị định 163/2018 về phát hành trái phiếu doanh nghiệp,...

66 liên quan