Quốc hội thảo luận đối tượng tạm hoãn dân quân tự vệ

Quốc hội thảo luận đối tượng tạm hoãn dân quân tự vệ

So với luật hiện hành, dự thảo Luật Dân quân tự vệ (sửa đổi) đã bổ sung thêm một số đối tượng được miễn, hoãn...

7 liên quan

Đề xuất thêm đối tượng miễn nghĩa vụ dân quân tự vệ

Đề xuất thêm đối tượng miễn nghĩa vụ dân quân tự vệ

Về tạm hoãn, miễn thực hiện nghĩa vụ tham gia Dân quân tự vệ trong thời bình, Ủy ban Thường vụ Quốc hội cho...

68 liên quan

Quy định cụ thể điều kiện tổ chức tự vệ trong doanh nghiệp

Quy định cụ thể điều kiện tổ chức tự vệ trong doanh nghiệp

Theo chương trình, sáng 28/10, Quốc hội thảo luận ở hội trường về một số nội dung còn ý kiến khác nhau của...

219 liên quan

Mô hình tổ hợp tác dân quân trồng rừng, lý luận và thực tiễn

Tổng kết thực tiễn là một trong những nhiệm vụ quan trọng của Ðảng lãnh đạo. Thực tiễn vừa qua cho thấy, mô...

24 liên quan

Cần thiết thành lập Quỹ phòng, chống thiên tai ở Trung ương để tiếp nhận các nguồn hỗ trợ

Cần thiết thành lập Quỹ phòng, chống thiên tai ở Trung ương để tiếp nhận các nguồn hỗ trợ

Sáng 9-9, tại Nhà Quốc hội, với sự chủ trì của Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân, Ủy ban Thường vụ Quốc...

109 liên quan

Nhiều nội dung được bàn thảo tại phiên họp thứ 37 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội

Nhiều nội dung được bàn thảo tại phiên họp thứ 37 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội

Phát biểu khai mạc, Chủ tịch Quốc hội nêu rõ, Ủy ban Thường vụ Quốc hội tiến hành Phiên họp thứ 37 để cho...

109 liên quan

Khai mạc Phiên họp thứ 37 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội

Khai mạc Phiên họp thứ 37 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội

Sáng 9/9, tại Nhà Quốc hội, với sự chủ trì của Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân, Ủy ban Thường vụ Quốc...

109 liên quan

Khai mạc Phiên họp thứ 37 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội

Khai mạc Phiên họp thứ 37 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội

Phát biểu khai mạc, Chủ tịch Quốc hội nêu rõ, Ủy ban Thường vụ Quốc hội tiến hành Phiên họp thứ 37 để cho...

109 liên quan