Tập trung nguồn lực cho sự nghiệp xây dựng nông nghiệp, nông thôn

Tập trung nguồn lực cho sự nghiệp xây dựng nông nghiệp, nông thôn

Phát triển nông nghiệp, nông thôn là sự nghiệp lớn của ngành nông nghiệp. Qua thời gian triển khai theo tinh...

68 liên quan

Để hợp tác xã hoạt động thực chất, hiệu quả...

Để hợp tác xã hoạt động thực chất, hiệu quả...

LTS: Thủ tướng Chính phủ vừa có chỉ thị yêu cầu các cơ quan liên quan tăng cường công tác triển khai thi hành...

Thủ tướng chỉ thị tăng cường triển khai thi hành Luật Hợp tác xã

Thủ tướng chỉ thị tăng cường triển khai thi hành Luật Hợp tác xã

Thủ tướng Chính phủ vừa có Chỉ thị yêu cầu các cơ quan liên quan tăng cường công tác triển khai thi hành Luật...

Thủ tướng chỉ thị tăng cường triển khai thi hành Luật Hợp tác xã

Thủ tướng chỉ thị tăng cường triển khai thi hành Luật Hợp tác xã

Thủ tướng Chính phủ vừa có Chỉ thị yêu cầu các cơ quan liên quan tăng cường công tác triển khai thi hành Luật...

Sóc Trăng: Nâng cao chất lượng hợp tác xã

Sóc Trăng: Nâng cao chất lượng hợp tác xã

Chú trọng phát triển số lượng, nâng cao chất lượng hợp tác xã. Cơ cấu, rà soát lại từng lĩnh vực hoạt động...

Kiên quyết xử lý HTX yếu kém, phát triển kinh tế tập thể theo hướng bền vững

Kiên quyết xử lý HTX yếu kém, phát triển kinh tế tập thể theo hướng bền vững

Sáng 16/11, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Trần Nam Hồng chủ trì họp Ban chỉ đạo Đổi mới và phát triển Kinh...