Điều kiện sử dụng thiết bị bức xạ, vận hành thiết bị chiếu xạ

Điều kiện sử dụng thiết bị bức xạ, vận hành thiết bị chiếu xạ

Chính phủ ban hành Nghị định 142/2020/NĐ-CP quy định về việc tiến hành công việc bức xạ và hoạt động dịch...

2 liên quan

Đẩy mạnh ứng dụng an toàn bức xạ phòng chống dịch COVID-19

Đẩy mạnh ứng dụng an toàn bức xạ phòng chống dịch COVID-19

Trung tâm Chiếu xạ Hà Nội thuộc Viện Năng lượng nguyên tử Việt Nam, Bộ Khoa học và Công nghệ, đã chiếu xạ...

Đẩy mạnh ứng dụng an toàn bức xạ trong y tế

Đẩy mạnh ứng dụng an toàn bức xạ trong y tế

Dấu mốc trong quá trình phát triển ngành năng lượng nguyên tử là Chiến lược ứng dụng năng lượng nguyên tử...

5 liên quan

Quản lý an toàn bức xạ và hạt nhân, đẩy mạnh ứng dụng vì hòa bình, phát triển

Quản lý an toàn bức xạ và hạt nhân, đẩy mạnh ứng dụng vì hòa bình, phát triển

Nhu cầu cho việc ứng dụng khoa học và công nghệ hạt nhân tại Việt Nam là rất lớn và tăng liên tục. Đi kèm...

2 liên quan

Tăng cường quản lý về phóng xạ, bức xạ

Tăng cường quản lý về phóng xạ, bức xạ

Bằng nhiều giải pháp thiết thực và hiệu quả, công tác quản lý an toàn bức xạ, an ninh nguồn phóng xạ tại...

3 liên quan

Đề nghị địa phương không phản đối điện than: Đầy đủ là...

Đề nghị địa phương không phản đối điện than: Đầy đủ là...

Trong các năm tới nếu không điều hành quyết liệt sẽ xảy ra thiếu điện trầm trọng.

73 liên quan

Nhiều ứng dụng năng lượng nguyên tử phục vụ phát triển kinh tế xã hội

Nhiều ứng dụng năng lượng nguyên tử phục vụ phát triển kinh tế xã hội

Ở nhiều quốc gia, năng lượng nguyên tử (NLNT) có đóng góp quan trọng cho phát triển kinh tế - xã hội với...

Bổ sung các qui định về truy xuất nguồn gốc khoáng sản

Bổ sung các qui định về truy xuất nguồn gốc khoáng sản

Bộ Công Thương cho biết, sẽ tiếp tục nghiên cứu, phối hợp với các bộ, ngành liên quan bổ sung các qui định...

1 liên quan

Tăng cường quản lý sản xuất và sử dụng hóa chất

Tăng cường quản lý sản xuất và sử dụng hóa chất

Những vụ cháy nổ liên quan đến hóa chất xảy ra gần đây đã và đang gây ra những tâm lý lo lắng cho người...