Trình Quốc hội Nghị quyết xử lý tiền nợ thuế không còn khả năng thu tại kỳ họp thứ 8

Trình Quốc hội Nghị quyết xử lý tiền nợ thuế không còn khả năng thu tại kỳ họp thứ 8

Cuối giờ sáng 17/9, Ủy ban Thường vụ Quốc hội nghe Bộ trưởng Bộ Tài chính trình bày Tờ trình dự thảo Nghị...

154 liên quan

Nghị quyết xử lý nợ thuế sẽ không chồng chéo với Luật Quản lý thuế 2019

Nghị quyết xử lý nợ thuế sẽ không chồng chéo với Luật Quản lý thuế 2019

Để xử lý nợ thuế không có khả năng thu hồi, cần phải có chế tài chặt chẽ, mạnh mẽ, bao gồm cả Nghị quyết của...

106 liên quan

Luật Quản lý thuế năm 2019: Chính sách cởi mở, ý thức người nộp thuế nâng cao

Luật Quản lý thuế năm 2019: Chính sách cởi mở, ý thức người nộp thuế nâng cao

Đến 1/7/2020, Luật Quản lý thuế năm 2019 sẽ chính thức đi vào cuộc sống. Với những đổi mới, cải cách, Luật...

15 liên quan

Siết chặt quản lý thuế doanh nghiệp có giao dịch liên kết

Siết chặt quản lý thuế doanh nghiệp có giao dịch liên kết

Có hiệu lực từ ngày 01/7/2020, Luật Quản lý thuế số 38/2019/QH14 với nhiều nội dung quan trọng tạo thuận lợi...

105 liên quan

Tổng cục Thuế phổ biến những điểm mới của Luật Quản lý thuế 2019

Tổng cục Thuế phổ biến những điểm mới của Luật Quản lý thuế 2019

Sáng nay 27/8, Tổng cục Thuế tổ chức Hội nghị phổ biến những điểm mới của Luật Quản lý thuế số 38/2019/QH14.

81 liên quan

Phổ biến nội dung mới sửa đổi, bổ sung Luật Quản lý thuế

Phổ biến nội dung mới sửa đổi, bổ sung Luật Quản lý thuế

Nhằm cung cấp thông tin cho các cơ quan thông tấn, báo chí tuyên truyền về chính sách, pháp luật thuế mới,...

105 liên quan

Phổ biến những nội dung mới của Luật Quản lý thuế 2019

Phổ biến những nội dung mới của Luật Quản lý thuế 2019

Sáng 27/8, Tổng cục Thuế tổ chức hội nghị phổ biến những điểm mới của Luật Quản lý thuế số 38/2019/QH14 (Luật...

154 liên quan

Quyền của người nộp thuế được mở rộng hơn

Quyền của người nộp thuế được mở rộng hơn

Việc bổ sung quyền của người nộp thuế, Luật Quản lý thuế tạo điều kiện cho doanh nghiệp thực hiện nghĩa vụ...

81 liên quan

Chỉ đề nghị 'xóa' 12 nghìn tỷ nợ không còn khả năng thu hồi thuộc 7 nhóm

Chỉ đề nghị 'xóa' 12 nghìn tỷ nợ không còn khả năng thu hồi thuộc 7 nhóm

Tổng cục Thuế cho biết, trong số khoảng 30 nghìn tỷ đồng nợ thuế không còn khả năng thu hồi, chỉ đề nghị xóa...

2 liên quan

Luật Quản lý thuế 2019: 5 nội dung đáng chú ý nhất

Luật Quản lý thuế 2019: 5 nội dung đáng chú ý nhất

Luật Quản lý thuế 2019 được Quốc hội thông qua ngày 13/6/2019 với nhiều nội dung quan trọng như: Kéo dài thời...

105 liên quan