Xóa nợ thuế góp phần làm lành mạnh và minh bạch tài chính

Xóa nợ thuế góp phần làm lành mạnh và minh bạch tài chính

Đồng tình với việc xóa nợ thuế không có khả năng thu hồi là việc cần thiết và Nghị quyết về xử lý tiền thuế...

154 liên quan

Một số quy định mới về tổ chức kinh doanh dịch vụ làm thủ tục về thuế và hải quan

Một số quy định mới về tổ chức kinh doanh dịch vụ làm thủ tục về thuế và hải quan

Luật Quản lý thuế số 38/2019/QH14 có hiệu lực thi hành từ ngày 1/7/2020 đã xây dựng riêng 1 Chương (Chương...

106 liên quan

Các trường hợp nào được xóa nợ tiền thuế?

Các trường hợp nào được xóa nợ tiền thuế?

Tại Kỳ họp thứ 7, Quốc hội khóa XIV đã chính thức thông qua Luật Quản lý thuế năm 2019, có hiệu lực thi hành...

106 liên quan

Sửa luật thuế hỗ trợ sản xuất kinh doanh

Sửa luật thuế hỗ trợ sản xuất kinh doanh

Luật Quản lý thuế (sửa đổi) số 38/2019/QH14 có nhiều điểm mới, chẳng hạn như giao dịch điện tử sẽ bị kiểm...

12 liên quan

Luật Quản lý thuế sửa đổi: Tiếp tục cải cách thủ tục hành chính thuế

Luật Quản lý thuế sửa đổi: Tiếp tục cải cách thủ tục hành chính thuế

Luật Quản lý thuế (sửa đổi) số 38/2019/QH14 có nhiều điểm mới trên mọi lĩnh vực quản lý thuế. Trong đó, những...

105 liên quan

Gỡ nút thắt cho ngành Thuế

Gỡ nút thắt cho ngành Thuế

Nhiều năm qua, nợ thuế không có khả năng thu luôn là bài toán nhức nhối đối với ngành Thuế. Nghị quyết về...

154 liên quan

Sẽ sớm nâng mức giảm trừ gia cảnh

Sẽ sớm nâng mức giảm trừ gia cảnh

Tổng cục Thuế đã báo cáo với Bộ Tài chính về việc xem xét nâng mức giảm trừ gia cảnh cho người nộp thuế là...

7 liên quan