Bổ sung cơ quan giám định cho Viện kiểm sát làm 'nóng' Nghị trường

Bổ sung cơ quan giám định cho Viện kiểm sát làm 'nóng' Nghị trường

Chiều 21/5, thảo luận về Dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Giám định tư pháp, việc bổ sung...

40 liên quan

Bác Hồ luôn quan tâm xây dựng một nền tư pháp trong sạch, vì dân

Bác Hồ luôn quan tâm xây dựng một nền tư pháp trong sạch, vì dân

Sinh thời, Chủ tịch Hồ Chí Minh luôn quan tâm, có những chỉ đạo nhằm xây dựng, phát triển các cơ quan tư...

7 liên quan

Bài 57. Kết quả nổi bật trong công tác điều tra, kiểm sát xét xử hình sự giai đoạn 1976 -1981

Trong phần này, Báo Bảo vệ pháp luật giới thiệu đến bạn đọc về kết quả công tác trực tiếp điều tra, công...

419 liên quan

Bài 47. Công tác xây dựng Đảng được ngành Kiểm sát hết sức chú trọng

Trong phần này, Báo Bảo vệ pháp luật giới thiệu đến bạn đọc về công tác xây dựng Đảng của ngành Kiểm sát;...

57 liên quan

Ban hành 44 mẫu văn bản nghiệp vụ trong hoạt động của Thanh tra VKSND

Viện trưởng VKSND tối cao vừa có Quyết định số 108/QĐ-VKSTC về việc Ban hành Hệ thống mẫu dùng trong hoạt...

6 liên quan

Bài 42. Chức năng, nhiệm vụ, nguyên tắc tổ chức và hoạt động của VKSND theo Hiến pháp 1980

Trong phần này, Báo Bảo vệ pháp luật giới thiệu đến bạn đọc nội dung: Quốc hội khóa VI, kỳ họp thứ 7, thông...

6 liên quan

Bài 41. Kiện toàn VKS Quân sự các cấp, góp ý kiến sửa đổi Luật Tổ chức VKSND

Trong phần này, Báo Bảo vệ pháp luật giới thiệu đến bạn đọc việc kiện toàn tổ chức bộ máy, cán bộ của Viện...

6 liên quan

Bài 40. VKSND xây dựng và kiện toàn tổ chức theo Hiến pháp 1959 và Luật Tổ chức VKSND năm 1960

Để hoàn thành tốt nhiệm vụ, ngành Kiểm sát hết sức chú trọng xây dựng hệ thống tổ chức VKSND các cấp. Từ...

419 liên quan

Bài 35. VKSND kiện toàn tổ chức và hoạt động, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong giai đoạn mới

Ngành Kiểm sát chủ trương tiếp tục đẩy mạnh việc rèn luyện, bồi dưỡng, đào tạo cán bộ, sắp xếp lại một bước...

419 liên quan

Bài 17. Kiểm sát văn bản - một nội dung quan trọng của công tác Kiểm sát chung

Ngày 30/7/1968, Viện trưởng VKSND tối cao ra Chỉ thị số 1169/V1 về kiểm sát văn bản, coi đây là một nội...

6 liên quan

Thi tuyển Kiểm tra viên chính, Kiểm tra viên cao cấp ngành Kiểm sát

Ngày 16/3, VKSND tối cao ban hành Kế hoạch số 44/KH-VKSTC về việc tổ chức thi tuyển Kiểm tra viên chính,...

419 liên quan

Bài 7. Ngành Kiểm sát cải tiến tổ chức và lề lối làm việc theo tính chất nghiệp vụ pháp lý

Trong năm 1964, phương hướng hoạt động của ngành kiểm sát là tăng cường công tác lãnh đạo và chỉ đạo, cải...

57 liên quan

Bài 6: Dấu mốc quan trọng của công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ Kiểm sát

Sự ra đời của Trường Cán bộ kiểm sát năm 1964 có ý nghĩa quan trọng trong công tác xây dựng lực lượng của...

57 liên quan

Bài 5: Vai trò của VKSND góp phần vào công cuộc xây dựng miền Bắc

Để ngành kiểm sát nhân dân làm tốt nhiệm vụ và chức năng của mình, Bộ Chính trị quyết định: Ngành kiểm sát...

57 liên quan

Bài 3. Ngành kiểm sát nhân dân tiếp tục xây dựng và kiện toàn tổ chức, bộ máy

Từ công tác công tố chuyển sang công tác kiểm sát là một bước tiến bộ. Cán bộ ngành kiểm sát nhân dân cần...

57 liên quan

Đảm bảo áp dụng xử lý hành chính của Tòa án kịp thời, đúng pháp luật

VKSND tối cao (Vụ 10) vừa có công văn gửi Thủ trưởng một số đơn vị thuộc VKSND tối cao, các cơ sở đào tạo,...

299 liên quan

Bài 2. Bước ngoặt lớn chuyển từ viện công tố trở thành VKSND

Ngày 26/7/1960, Chủ tịch Hồ Chí Minh ký Lệnh số 20-LCT công bố Luật Tổ chức VKSND. Luật chính thức có hiệu...

299 liên quan

Tổ chức 2 cuộc thi viết về ngành Kiểm sát nhân dân

Ngày 15/1/2020, VKSND tối cao đã ban hành Kế hoạch số 07/KH-VKSTC về tổ chức thi 'Tìm hiểu truyền thống 60...

165 liên quan

Rèn luyện đạo đức công vụ qua công tác xây dựng Đảng

Bí thư Đảng ủy, Phó Viện trưởng VKSND cấp cao tại TP Hồ Chí Minh (Viện cấp cao 3) Nguyễn Thanh Sơn cho...

243 liên quan

Tập trung Kiểm sát viên cho công tác nghiệp vụ, giảm khu vực hành chính, phục vụ

Viện kiểm sát tập trung Kiểm sát viên cho công tác nghiệp vụ, giảm khu vực hành chính, phục vụ; tăng cường...

419 liên quan

Kiểm sát chặt chẽ việc khởi tố vụ án, khởi tố bị can của Cơ quan điều tra

Liên quan đến việc giải quyết án ma túy, VKSND tối cao (Vụ 4) cho rằng, Viện kiểm sát các cấp phải kiểm sát...

299 liên quan

Tập trung hợp tác đào tạo nâng cao năng lực chuyên môn cho cán bộ Kiểm sát

Các hoạt động hợp tác tập trung vào lĩnh vực đào tạo, bồi dưỡng nâng cao năng lực chuyên môn cho cán bộ...

299 liên quan

Xác định các nhiệm vụ trọng tâm công tác tổ chức cán bộ năm 2020

Chiều 16/1, tại trụ sở cơ quan, Vụ Tổ chức cán bộ (Vụ 15), VKSND tối cao đã tổ chức Hội nghị triển khai...

299 liên quan

Tổ chức Hội diễn văn nghệ, Giải thể thao và 2 cuộc thi viết về ngành Kiểm sát nhân dân

Tổ chức Hội diễn văn nghệ, Giải thể thao và 2 cuộc thi viết về ngành Kiểm sát nhân dân

VKSND tối cao đã ban hành Kế hoạch tổ chức Hội diễn văn nghệ ngành Kiểm sát nhân dân, Giải thể thao ngành...

419 liên quan

VKSND tỉnh Bình Dương đón nhận cờ thi đua của Chính phủ

Sáng 2/1, VKSND tỉnh Bình Dương đã tổ chức hội nghị triển khai công tác năm 2020. Đồng chí Trần Công Phàn,...

299 liên quan

Sắp xếp lại đơn vị hành chính ở 11 tỉnh: Nhiều cán bộ, công chức dôi dư

Ủy ban Pháp luật đề nghị Chính phủ đặc biệt lưu ý việc chỉ đạo, hướng dẫn việc sắp xếp tổ chức bộ máy, bố...

118 liên quan

Cần ban hành Nghị quyết về kháng nghị và giám đốc thẩm

Tại hội nghị chuyên đề về công tác giám đốc thẩm, tái thẩm ngày 16/12, đồng chí Nguyễn Hòa Bình, Bí thư...

13 liên quan

Nâng cao chất lượng công tác kiểm sát trong lĩnh vực dân sự, hành chính

Thủ trưởng các đơn vị thuộc VKSND tối cao, Viện trưởng VKSND cấp cao, cấp tỉnh phải nhận thức đúng vị trí,...

419 liên quan

Hướng dẫn xây dựng báo cáo kiểm sát tạm giữ, tạm giam và thi hành án hình sự

VKSND tối cao (Vụ 8) vừa có công văn gửi Viện trưởng VKSND các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương hướng...

419 liên quan

667 ứng viên tham gia Kỳ thi tuyển Kiểm sát viên khu vực phía Nam

667 ứng viên tham gia Kỳ thi tuyển Kiểm sát viên khu vực phía Nam

Chiều ngày 15/11/2019, Kỳ thi tuyển Kiểm sát viên đợt 2 năm 2019 đã chính thức khai mạc tại Trường Đào tạo...

419 liên quan

Nhận thức đúng tầm quan trọng của công tác kiểm sát thi hành án dân sự, hành chính

Kiểm sát thi hành án dân sự, thi hành án hành chính (THADS, THAHC) là một trong những khâu công tác trọng...

299 liên quan

Nâng cao chất lượng kiến nghị, kháng nghị trong công tác kiểm sát hoạt động tư pháp

Nhằm mục đích nâng cao chất lượng và đáp ứng nhiệm vụ năm 2019, VKSND thị xã Cai Lậy đã chú trọng nâng cao...

299 liên quan

Vượt qua những khó khăn, Việt Nam luôn cam kết tiếp tục nỗ lực bảo vệ quyền dân sự, chính trị

Ngay từ khi ra đời, Nhà nước Việt Nam đã đặt ở vị trí cao nhiệm vụ bảo đảm quyền con người. Trong bản Tuyên...

8 liên quan

Quy định cụ thể nhiệm vụ, quyền hạn của VKS trong kiểm sát giải quyết phá sản

Viện trưởng VKSND tối cao vừa có Quyết định số 435/QĐ-VKSTC về việc ban hành Quy chế công tác kiểm sát việc...

299 liên quan

Hội nghị thực hiện quy trình bổ nhiệm Kiểm sát viên VKSND tối cao

Chiều 23/9, VKSND tối cao đã tổ chức hội nghị trực tuyến thực hiện quy trình bổ nhiệm Kiểm sát viên VKSND...

419 liên quan

Lãnh đạo VKSND tối cao làm việc với Đoàn công tác Dự án Jica Nhật Bản

Ngày 20/9, tại trụ sở cơ quan, Đoàn công tác Dự án Jica và Bộ Tư pháp Nhật Bản do Giáo sư Akiro Morishima,...

Thành tựu nổi bật trong 15 năm thực hiện chiến lược cải cách tư pháp

Triển khai cải cách tư pháp theo Nghị quyết số 49NQ/TW của Bộ Chính trị, các cơ quan chức năng đã đề ra...

165 liên quan

Kỷ luật kiểm sát viên tham gia điều hành công ty đòi nợ thuê

Ông Bảng bị kỷ luật vì đang là kiểm sát viên nhưng tham gia Công ty TNHH dịch vụ đòi nợ Đại Việt với vai...

Góp ý dự thảo Quy định về tiêu chuẩn chức vụ lãnh đạo, quản lý và chức danh tư pháp trong ngành KSND

VKSND tối cao (Vụ 15) vừa xây dựng xong dự thảo Quy định về tiêu chuẩn chức vụ lãnh đạo, quản lý và chức...

419 liên quan

VKSND tối cao lưu ý một số nội dung thi tuyển Kiểm sát viên năm 2019

VKSND tối cao vừa ban hành công văn số 3622/VKSTC-HĐTT gửi thủ trưởng các đơn vị trực thuộc VKSND tối cao;...

299 liên quan

Chuyện về nữ giảng viên luôn trăn trở với sự nghiệp 'trồng người'

Sau rất nhiều lần trao đổi, thuyết phục, tôi mới được gặp Tiến sĩ Bùi Thị Hạnh, Trưởng khoa Pháp luật hình...

Ban nội dung họp về việc tổ chức kỷ niệm 60 năm ngày thành lập ngành KSND

Sáng nay (29/7), tại trụ sở cơ quan, đồng chí Nguyễn Văn Quảng, Bí thư Đảng ủy, Phó Viện trưởng VKSND tối...

419 liên quan

Xứng đáng là đơn vị trên quê hương Viện trưởng VKSND tối cao đầu tiên

Xứng đáng là đơn vị trên quê hương Viện trưởng VKSND tối cao đầu tiên

Là đơn vị thực hiện chức năng thực hành quyền công tố và kiểm sát hoạt động tư pháp trên quê hương Viện...

419 liên quan

Kế hoạch thi tuyển Kiểm sát viên năm 2019

VKSND tối cao vừa ban hành Kế hoạch số 113/KH-VKSTC về tổ chức thi tuyển Kiểm sát viên sơ cấp, Kiểm sát...

419 liên quan

Góp ý dự thảo Hướng dẫn phát hiện vi phạm của bản án, quyết định dân sự

VKSND tối cao (Vụ 9) vừa xây dựng xong dự thảo 'Hướng dẫn phát hiện vi phạm của bản án, quyết định, thực...

14 liên quan

Kỹ năng, kinh nghiệm trong công tác Kiểm sát việc tạm giữ, tạm giam

Viện Kiểm sát nhân dân là cơ quan có chức năng Kiểm sát hoạt động tư pháp trong lĩnh vực tạm giữ, tạm giam...

299 liên quan

Những điểm mới của Quy chế hoạt động Cơ quan điều tra VKSND tối cao

Cơ quan điều tra VKSND tối cao phải phối hợp với cơ quan, đơn vị, cá nhân có liên quan trong phòng ngừa,...

299 liên quan

Viện trưởng VKSND tối cao ban hành Quy chế của CQĐT Viện kiểm sát Quân sự trung ương

Ngày 16/5/2019, Viện trưởng VKSND tối cao có Quyết định số 193/QĐ-VKSTC ban hành Quy chế tổ chức và hoạt...

299 liên quan

Nâng cao hiệu quả kiểm sát xác minh điều kiện thi hành án

Kiểm sát hoạt động thi hành án dân sự (THADS) nói chung và kiểm sát việc xác minh điều kiện THADS nói riêng...

941 liên quan

Thực hiện chuẩn mực đạo đức của người cán bộ Kiểm sát

Nhằm đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ về cải cách tư pháp, xây dựng nền tư pháp trong sạch, vững mạnh toàn diện,...

162 liên quan

Sơ kết 3 năm thực hiện quyền kiến nghị, kháng nghị trong kiểm sát thi hành án dân sự, hành chính

VKSND tối cao vừa ban hành Kế hoạch số 72/KH-VKSTC sơ kết 3 năm về việc thực hiện quyền kiến nghị, kháng...

6 liên quan

Kiến nghị của Viện kiểm sát nhân dân trong thi hành án dân sự

Điều 107 Hiến pháp năm 2013 quy định: 'Viện kiểm sát nhân dân (VKSND) thực hành quyền công tố, kiểm sát...

3 liên quan

VKS Quân sự Khu vực 23 làm tốt công tác tuyên truyền, phổ biến pháp luật

Công tác tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật đã góp phần quan trọng, phòng ngừa có hiệu quả tình hình...

Nâng cao hiệu quả kiểm sát việc cưỡng chế kê biên, thẩm định giá, bán đấu giá, thu hồi tài sản cho Nhà nước

Năm 2019, Vụ kiểm sát thi hành án dân sự (Vụ 11), VKSND tối cao đã nỗ lực, cố gắng để hoàn thành các chỉ...

299 liên quan

Đảng bộ trong sạch, vững mạnh tiêu biểu của Ngành Kiểm sát nhân dân

Năm 2018, Đảng bộ cơ sở Cơ quan điều tra VKSND tối cao đã lãnh đạo toàn đơn vị hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ...

175 liên quan

Hoàn thiện thể chế đẩy mạnh cải cách tư pháp

Trong những năm qua, VKSND tối cao nói riêng, ngành Kiểm sát nhân dân nói chung không ngừng đổi mới và nâng...

1 liên quan