Sách 'Công nghệ giáo dục' của GS Hồ Ngọc Đại liên tục bị loại

Sách 'Công nghệ giáo dục' của GS Hồ Ngọc Đại liên tục bị loại

Liên tục 3 cuốn sách giáo khoa mới của GS Hồ Ngọc Đại gồm Toán và Tiếng Việt, Đạo đức lớp 1 đã bị Hội đồng...

233 liên quan

Vụ trưởng Vụ tiểu học chia sẻ về quy trình thẩm định sách giáo khoa

Vụ trưởng Vụ tiểu học chia sẻ về quy trình thẩm định sách giáo khoa

Lần đầu tiên trong lịch sử, Hội đồng thẩm định sách giáo khoa có cơ cấu đa dạng, có nhà khoa học, chuyên gia...

233 liên quan

Rối trong 'ma trận' sách tham khảo

Rối trong 'ma trận' sách tham khảo

Ngoài sách giáo khoa, sách tham khảo cũng luôn được phụ huynh quan tâm vào đầu mỗi năm học. Tuy nhiên, hiện...

6 liên quan

Vượt qua những khó khăn, Việt Nam luôn cam kết tiếp tục nỗ lực bảo vệ quyền dân sự, chính trị

Vượt qua những khó khăn, Việt Nam luôn cam kết tiếp tục nỗ lực bảo vệ quyền dân sự, chính trị

Ngay từ khi ra đời, Nhà nước Việt Nam đã đặt ở vị trí cao nhiệm vụ bảo đảm quyền con người. Trong bản Tuyên...

8 liên quan

Công nghiệp văn hóa Việt Nam: Thiếu & Đủ!

Công nghiệp văn hóa Việt Nam: Thiếu & Đủ!

Công nghiệp văn hóa là một khái niệm đang ngày càng được thừa nhận rộng rãi trong chính sách của nhiều quốc...

Trang điện tử, mạng xã hội và nạn 'trộm cắp' bài vở

Trang điện tử, mạng xã hội và nạn 'trộm cắp' bài vở

Không chỉ xâm phạm tác quyền, việc 'trộm cắp' bài vở còn có thể gây ra hậu quả khác lớn hơn nếu không kịp...

2 liên quan