Tài khoản

Bạn đồng ý với việc Đăng nhập/Đăng ký từ tài khoản liên kết Zalo
Công bố quyết định Kiểm toán Nhà nước quyết toán ngân sách

Công bố quyết định Kiểm toán Nhà nước quyết toán ngân sách

Báo Tuyên Quang
NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG HOẠT ĐỘNG CỦA KIỂM TOÁN NHÀ NƯỚC THÔNG QUA GIẢI TRÌNH, CÔNG KHAI CÁC KẾT LUẬN KIỂM TOÁN

NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG HOẠT ĐỘNG CỦA KIỂM TOÁN NHÀ NƯỚC THÔNG QUA GIẢI TRÌNH, CÔNG KHAI CÁC KẾT LUẬN KIỂM TOÁN

Cổng TTĐT Quốc Hội
Quốc Hội
Kiểm toán nhà nước thực hiện kiểm toán tại Thái Bình

Kiểm toán nhà nước thực hiện kiểm toán tại Thái Bình

Báo Công Thương
Kiểm toán Nhà nước công bố Quyết định kiểm toán tại tỉnh Ninh Bình

Kiểm toán Nhà nước công bố Quyết định kiểm toán tại tỉnh Ninh Bình

Báo Công Thương
Hội nghị công bố quyết định của Tổng Kiểm toán Nhà nước

Hội nghị công bố quyết định của Tổng Kiểm toán Nhà nước

Báo Ninh Bình
Tăng cường hợp tác giữa Kiểm toán Nhà nước Việt Nam với Tòa Thẩm kế Pháp

Tăng cường hợp tác giữa Kiểm toán Nhà nước Việt Nam với Tòa Thẩm kế Pháp

Báo Công Thương
Kiểm toán Nhà nước kiến nghị sửa đổi 90 văn bản pháp luật

Kiểm toán Nhà nước kiến nghị sửa đổi 90 văn bản pháp luật

Đại Biểu Nhân Dân
ỦY BAN TÀI CHÍNH, NGÂN SÁCH CỦA QUỐC HỘI SẼ TỔ CHỨC PHIÊN GIẢI TRÌNH VỀ VIỆC THỰC HIỆN CÁC KẾT LUẬN, KIẾN NGHỊ CỦA KIỂM TOÁN NHÀ NƯỚC

ỦY BAN TÀI CHÍNH, NGÂN SÁCH CỦA QUỐC HỘI SẼ TỔ CHỨC PHIÊN GIẢI TRÌNH VỀ VIỆC THỰC HIỆN CÁC KẾT LUẬN, KIẾN NGHỊ CỦA KIỂM TOÁN NHÀ NƯỚC

Cổng TTĐT Quốc Hội
Quốc Hội
Tăng cường phối hợp giữa Kiểm toán nhà nước với các địa phương Trung Trung Bộ

Tăng cường phối hợp giữa Kiểm toán nhà nước với các địa phương Trung Trung Bộ

Báo Nhân Dân
Kiểm toán nhà nước ký Quy chế phối hợp với Quảng Nam, Quảng Ngãi, Bình Định và Đà Nẵng

Kiểm toán nhà nước ký Quy chế phối hợp với Quảng Nam, Quảng Ngãi, Bình Định và Đà Nẵng

Báo Công Thương
Kiểm toán Nhà nước ký Quy chế phối hợp với 4 tỉnh, thành miền Trung

Kiểm toán Nhà nước ký Quy chế phối hợp với 4 tỉnh, thành miền Trung

Báo VietnamPlus
Kiểm toán Nhà nước ký Quy chế phối hợp với 4 tỉnh, thành phố

Kiểm toán Nhà nước ký Quy chế phối hợp với 4 tỉnh, thành phố

Báo Quân Đội Nhân Dân
Quảng Nam: Mua 2 máy thở rồi không xác định được đơn vị quản lý, sử dụng

Quảng Nam: Mua 2 máy thở rồi không xác định được đơn vị quản lý, sử dụng

Báo Đầu Tư
Vụ 14, VKSND tối cao hoàn thành các nhiệm vụ lớn trong 6 tháng đầu năm

Vụ 14, VKSND tối cao hoàn thành các nhiệm vụ lớn trong 6 tháng đầu năm

Báo Bảo Vệ Pháp Luật
Kiểm toán Nhà nước góp phần vào công cuộc phát triển kinh tế địa phương bền vững

Kiểm toán Nhà nước góp phần vào công cuộc phát triển kinh tế địa phương bền vững

Báo Quân Đội Nhân Dân
Kiểm toán Nhà nước phối hợp các địa phương nâng cao hiệu quả sử dụng nguồn lực công

Kiểm toán Nhà nước phối hợp các địa phương nâng cao hiệu quả sử dụng nguồn lực công

Báo Nhân Dân
Kiểm toán nhà nước ký Quy chế phối hợp với 4 tỉnh nâng cao hiệu quả quản lý nguồn lực công

Kiểm toán nhà nước ký Quy chế phối hợp với 4 tỉnh nâng cao hiệu quả quản lý nguồn lực công

Báo Công Thương