ĐBQH: Luật Cán bộ, công chức và Luật Viên chức cần học tập Ba tiêu chí tìm người hiền tài của Bác Hồ

ĐBQH: Luật Cán bộ, công chức và Luật Viên chức cần học tập Ba tiêu chí tìm người hiền tài của Bác Hồ

Sáng 24/10/2019, Quốc hội đã nghe giải trình tiếp thu, chỉnh lý dự thảo Luật sửa đổi, bổ sung một số điều...

99 liên quan

ĐBQH Nguyễn Văn Hiển: 'Không nên quy định xóa tư cách chức vụ đã đảm nhiệm'

ĐBQH Nguyễn Văn Hiển: 'Không nên quy định xóa tư cách chức vụ đã đảm nhiệm'

Đại biểu Quốc hội Nguyễn Văn Hiển (đoàn Lâm Đồng) cho rằng việc quy định xóa tư cách chức vụ đã đảm nhiệm...

32 liên quan

Vi phạm pháp luật khi đương nhiệm, cán bộ nghỉ hưu vẫn phải chịu hệ quả

Vi phạm pháp luật khi đương nhiệm, cán bộ nghỉ hưu vẫn phải chịu hệ quả

Tiếp tục chương trình làm việc kỳ họp thứ 8, Quốc hội Khóa XIV, sáng 24/10, Quốc hội nghe giải trình tiếp...

99 liên quan

Cắt một số quyền lợi của cán bộ nghỉ hưu bị kỷ luật

Cắt một số quyền lợi của cán bộ nghỉ hưu bị kỷ luật

Ngày 24/10, trình bày báo cáo giải trình, tiếp thu, chỉnh lý dự thảo Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của...

99 liên quan

Cán bộ bị xóa tư cách, quyết định kí khi đương nhiệm có còn hiệu lực?

Cán bộ bị xóa tư cách, quyết định kí khi đương nhiệm có còn hiệu lực?

ĐBQH Nguyễn Hồng Vân (Phú Yên) đặt vấn đề, đối với cán bộ bị kỉ luật sau khi nghỉ hưu, ở góc độ vật chất,...

32 liên quan

Công chức nghỉ hưu bị kỷ luật sẽ bị cắt quyền lợi về vật chất được hưởng

Công chức nghỉ hưu bị kỷ luật sẽ bị cắt quyền lợi về vật chất được hưởng

Đối với từng hình thức xử lý kỷ luật 'cảnh cáo', 'khiển trách', 'xóa tư cách chức vụ' thì cán bộ, công chức...

99 liên quan

Với cán bộ, lãnh đạo 'hạ cánh không an toàn': Cắt một số quyền lợi vật chất

Với cán bộ, lãnh đạo 'hạ cánh không an toàn': Cắt một số quyền lợi vật chất

Sáng 24/10, Quốc hội đã thảo luận tại hội trường về dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Cán bộ...

99 liên quan

Sẽ cắt quyền lợi vật chất với quan chức nghỉ hưu bị kỷ luật xóa chức vụ

Sẽ cắt quyền lợi vật chất với quan chức nghỉ hưu bị kỷ luật xóa chức vụ

án bộ vi phạm ngoài việc bị xóa tư cách chức vụ còn phải chịu hệ quả kèm theo, như cắt một số quyền lợi về...

32 liên quan