Kỳ vọng nâng chất thị trường chứng khoán

Kỳ vọng nâng chất thị trường chứng khoán

Tuần qua, Quốc hội chính thức thông qua Luật Chứng khoán (sửa đổi), sẽ có hiệu lực từ 1-1-2021. Luật sửa đổi...

Toàn bộ giao dịch trái phiếu và chứng khoán phái sinh sẽ được thực hiện tại Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội

Toàn bộ giao dịch trái phiếu và chứng khoán phái sinh sẽ được thực hiện tại Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội

Toàn bộ giao dịch trái phiếu và chứng khoán phái sinh sẽ được thực hiện tại SGDCK Hà Nội, toàn bộ giao dịch...

135 liên quan

Luật Chứng khoán sửa đổi: Sở giao dịch chứng khoán Việt Nam là duy nhất

Quốc hội đã thông qua Luật chứng khoán sửa đổi, trong đó quy định mô hình 1 Sở giao dịch chứng khoán duy nhất,...

10 liên quan

Kỳ họp thứ 8, Quốc hội khóa XIV: Việc ban hành Luật Hòa giải, đối thoại tại Tòa án nâng cao ý thức pháp luật của người dân

Tiếp tục chương trình Kỳ họp thứ 8, ngày 26/11, các đại biểu Quốc hội thảo luận, cho ý kiến về dự án Luật...

112 liên quan

Quốc hội chính thức thông qua Luật Chứng khoán (sửa đổi)

Với 445/450 đại biểu tán thành, đạt tỷ lệ 92,13% tổng số đại biểu Quốc hội, chiều ngày 26/11/2019, Quốc hội...

135 liên quan

Thông qua Luật Chứng khoán (sửa đổi): Chỉ thành lập Sở giao dịch chứng khoán duy nhất

Với 445/450 đại biểu nhấn nút tán thành, Quốc hội đã chính thức thông qua Luật Chứng khoán (sửa đổi). Theo...

10 liên quan

Quốc hội chính thức thông qua Luật Chứng khoán sửa đổi

Luật quy định rõ chào bán chứng khoán riêng lẻ của tổ chức phát hành không phải là công ty đại chúng thực...

135 liên quan

Vấn đề pháp lý về quyền và nghĩa vụ của công ty đại chúng trong hoạt động công bố thông tin

Bên cạnh các thành tựu đạt được, thị trường chứng khoán Việt Nam hiện nay vẫn còn những hạn chế, tồn tại về...

135 liên quan