Ưu tiên ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý trật tự xây dựng

Ưu tiên ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý trật tự xây dựng

Tiếp tục chương trình Kỳ họp thứ 8, sáng 27/11, Quốc hội thảo luận về dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều...

21 liên quan

Kỳ họp thứ 8, Quốc hội khóa XIV: Việc ban hành Luật Hòa giải, đối thoại tại Tòa án nâng cao ý thức pháp luật của người dân

Kỳ họp thứ 8, Quốc hội khóa XIV: Việc ban hành Luật Hòa giải, đối thoại tại Tòa án nâng cao ý thức pháp luật của người dân

Tiếp tục chương trình Kỳ họp thứ 8, ngày 26/11, các đại biểu Quốc hội thảo luận, cho ý kiến về dự án Luật...

115 liên quan

Mỗi vụ hòa giải thành giúp giảm chi ngân sách ít nhất 4,3 triệu đồng

Mỗi vụ hòa giải thành giúp giảm chi ngân sách ít nhất 4,3 triệu đồng

Tiếp tục chương trình Kỳ họp thứ 8, trong phiên sáng 26/11, các đại biểu Quốc hội thảo luận, cho ý kiến về...

8 liên quan

Quốc hội thảo luận về dự án Luật Hòa giải, đối thoại tại Tòa án

Quốc hội thảo luận về dự án Luật Hòa giải, đối thoại tại Tòa án

Tiếp tục chương trình Kỳ họp thứ 8, trong phiên sáng 26/11, Quốc hội thảo luận, cho ý kiến về dự án Luật Hòa...

155 liên quan

Quốc hội thông qua Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền địa phương

Quốc hội thông qua Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền địa phương

Chiều ngày 22/11, tiếp tục chương trình Kỳ họp thứ 8, Quốc hội khóa XIV, dưới sự điều hành của Phó Chủ tịch...

37 liên quan

Thông qua Luật sửa đổi bổ sung một số điều của luật Tổ chức Chính phủ và luật Tổ chức chính quyền địa phương

Thông qua Luật sửa đổi bổ sung một số điều của luật Tổ chức Chính phủ và luật Tổ chức chính quyền địa phương

Chiều 22/11, tiếp tục chương trình Kỳ họp thứ 8, với tỉ lệ 89,23% đại biểu Quốc hội biểu quyết tán thành,...

37 liên quan

Hòa giải, đối thoại sẽ giảm áp lực cho ngành Tòa án

Hòa giải, đối thoại sẽ giảm áp lực cho ngành Tòa án

Tại Kỳ họp thứ 8, Quốc hội thảo luận, cho ý kiến lần đầu về dự án Luật Hòa giải, đối thoại tại Tòa án.

115 liên quan

Làm rõ khái niệm 'cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan đến hoạt động kiểm toán'

Làm rõ khái niệm 'cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan đến hoạt động kiểm toán'

Ngày 13/9, tiếp tục phiên họp thứ 37, Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã cho ý kiến về việc giải trình, tiếp thu,...

16 liên quan

Phiên họp thứ 37: Ủy ban Thường vụ Quốc hội xem xét, cho ý kiến với 12 dự án luật

Phiên họp thứ 37: Ủy ban Thường vụ Quốc hội xem xét, cho ý kiến với 12 dự án luật

Ngày 9-9, tại Nhà Quốc hội, dưới sự chủ trì của Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân, Ủy ban Thường vụ Quốc...

122 liên quan

Quốc hội thông qua Luật Quản lý thuế (sửa đổi)

Quốc hội thông qua Luật Quản lý thuế (sửa đổi)

Mở đầu phiên họp sáng nay, 13/6, với 442/453 đại biểu Quốc hội tham gia biểu quyết bỏ phiếu tán thành (chiếm...

147 liên quan