Lời khuyên từ các chuyên gia y tế: Thể thao golf mang đến cuộc sống khỏe mạnh

Lời khuyên từ các chuyên gia y tế: Thể thao golf mang đến cuộc sống khỏe mạnh

Đây là thông tin rất vui đối với lượng golf thủ đang ngày một tăng lên tại Việt Nam khi các nhà khoa học tại...

Trải nghiệm quân đội giúp quản trị doanh nghiệp tốt hơn

Trải nghiệm quân đội giúp quản trị doanh nghiệp tốt hơn

Tất cả lãnh đạo cao cấp nhất của Tập đoàn Công nghệ CMC đã tập trung về một trường Sỹ quan trong 3 ngày để...

3 liên quan

Lần đầu tiên, toàn bộ lãnh đạo cao cấp một doanh nghiệp lớn học… làm lính
Lần đầu tiên, toàn bộ lãnh đạo cao cấp một doanh nghiệp lớn học… làm lính - Ảnh 1 Lần đầu tiên, toàn bộ lãnh đạo cao cấp một doanh nghiệp lớn học… làm lính - Ảnh 2 Lần đầu tiên, toàn bộ lãnh đạo cao cấp một doanh nghiệp lớn học… làm lính - Ảnh 3

Lần đầu tiên, toàn bộ lãnh đạo cao cấp một doanh nghiệp lớn học… làm lính

Tất cả lãnh đạo cao cấp nhất của Tập đoàn Công nghệ CMC đã tập trung về một trường sĩ quan trong 3 ngày để...

3 liên quan

Chủ tịch CMC: '3 ngày làm lính cho tôi nhiều bài học quản trị doanh nghiệp'

Chủ tịch CMC: '3 ngày làm lính cho tôi nhiều bài học quản trị doanh nghiệp'

Nếu không tình cờ gặp đoàn CMC vừa rời doanh trại trở về, có lẽ tôi không bao giờ tin rằng, một vị Chủ tịch...

3 liên quan

Thể thao Golf mang đến cuộc sống khỏe mạnh

Thể thao Golf mang đến cuộc sống khỏe mạnh

Đây là thông tin rất vui đối với lượng Golf thủ đang ngày một tăng tại Việt Nam khi các nhà khoa học tại Anh...