Thủy điện - Tiềm năng công nghiệp lớn ở Lào Cai

Thủy điện - Tiềm năng công nghiệp lớn ở Lào Cai

a hình bị chia cắt mạnh, hệ thống sông lớn (sông Hồng và sông Chảy), cùng hàng trăm suối lớn, nhỏ phân bổ...

Tin tức nổi bật trong nước tuần qua

Tin tức nổi bật trong nước tuần qua

Chính phủ họp Phiên thường kỳ tháng Tư, Lễ Thượng cờ 'Thống nhất non sông' tại đầu cầu Hiền Lương, xem xét...

3 liên quan

Thị xã Sa Pa sẽ thành lập trên cơ sở giữ nguyên trạng địa giới huyện Sa Pa hiện nay

Thị xã Sa Pa sẽ thành lập trên cơ sở giữ nguyên trạng địa giới huyện Sa Pa hiện nay

Chiều 4/5, Hội đồng nhân dân dân tỉnh Lào Cai khóa XV đã họp kỳ thứ 6 (bất thường), thông qua Nghị quyết về...

1 liên quan

Lào Cai chuẩn bị thành lập thị xã Sa Pa

Lào Cai chuẩn bị thành lập thị xã Sa Pa

Hội đồng nhân dân dân tỉnh Lào Cai khóa XV thông qua Nghị quyết về việc điều chỉnh địa giới đơn vị hành chính...

3 liên quan

Cử tri đồng thuận cao việc thành lập thị xã Sa Pa

Cử tri đồng thuận cao việc thành lập thị xã Sa Pa

Đề án điều chỉnh địa giới hành chính huyện Sa Pa, thành lập thị xã Sa Pa thuộc tỉnh Lào Cai đã được đa số...

3 liên quan

Sớm thành lập thị xã Sa Pa

Sớm thành lập thị xã Sa Pa

UBND tỉnh Lào Cai cho biết vừa hoàn thành việc lấy ý kiến cử tri xung quanh Đề án điều chỉnh địa giới hành...

1 liên quan