Trạng Trình (Nguyễn Bỉnh Khiêm) có trực tiếp cầm quân dẹp loạn hay không

Trạng Trình (Nguyễn Bỉnh Khiêm) có trực tiếp cầm quân dẹp loạn hay không

Cùng với Trạng Nguyên Vũ Duệ cuối đời Lê Sơ (quê tỉnh Phú Thọ), Trạng nguyên Nguyễn Bỉnh Khiêm (quê Hải...

Ông vua sét đánh không chết, cuối đời bị bêu đầu ở chợ

Ông vua sét đánh không chết, cuối đời bị bêu đầu ở chợ

Từng bị sét đánh nhưng may mắn thoát chết, cuối đời, ông vua này bị truy đuổi, phải bỏ kinh thành chạy...

1 liên quan

Hón Máu

Hón Máu

Làng tôi có một con hón chảy từ hồ Cựu Mã Giang (sông Lỗi Giang cũ), xã Yên Trung ( Yên Định - Thanh Hóa),...

Việt Nam diễn nghĩa (Tập V - Kỳ 13)

Việt Nam diễn nghĩa (Tập V - Kỳ 13)

85 liên quan

Việt Nam diễn nghĩa (Tập IV - Kỳ 40)

Việt Nam diễn nghĩa (Tập IV - Kỳ 40)

85 liên quan

Việt Nam diễn nghĩa (Tập IV - Kỳ 34)

Việt Nam diễn nghĩa (Tập IV - Kỳ 34)

Trân trọng giới thiệu tiếp Tập IV ' NỘI CHIẾN NAM – BẮC TRIỀU' trong bộ Tiểu thuyết Lịch sử 'Việt Nam Diễn...

85 liên quan

Việt Nam diễn nghĩa (Tập IV - Kỳ 33)

Việt Nam diễn nghĩa (Tập IV - Kỳ 33)

Trân trọng giới thiệu tiếp Tập IV ' NỘI CHIẾN NAM – BẮC TRIỀU' trong bộ Tiểu thuyết Lịch sử 'Việt Nam Diễn...

85 liên quan

Việt Nam diễn nghĩa (Tập IV - Kỳ 32)

Việt Nam diễn nghĩa (Tập IV - Kỳ 32)

Trân trọng giới thiệu tiếp Tập IV ' NỘI CHIẾN NAM – BẮC TRIỀU' trong bộ Tiểu thuyết Lịch sử 'Việt Nam Diễn...

85 liên quan

Việt Nam diễn nghĩa (Tập IV - Kỳ 31)

Việt Nam diễn nghĩa (Tập IV - Kỳ 31)

Trân trọng giới thiệu tiếp Tập IV ' NỘI CHIẾN NAM – BẮC TRIỀU' trong bộ Tiểu thuyết Lịch sử 'Việt Nam Diễn...

85 liên quan

Việt Nam diễn nghĩa (Tập IV - Kỳ 29)

Việt Nam diễn nghĩa (Tập IV - Kỳ 29)

85 liên quan

Việt Nam diễn nghĩa (Tập IV - Kỳ 28)

Việt Nam diễn nghĩa (Tập IV - Kỳ 28)

Trân trọng giới thiệu tiếp Tập IV ' NỘI CHIẾN NAM – BẮC TRIỀU' trong bộ Tiểu thuyết Lịch sử 'Việt Nam Diễn...

85 liên quan

Việt Nam diễn nghĩa (Tập IV - Kỳ 27)

Việt Nam diễn nghĩa (Tập IV - Kỳ 27)

Trân trọng giới thiệu tiếp Tập IV ' NỘI CHIẾN NAM – BẮC TRIỀU' trong bộ Tiểu thuyết Lịch sử 'Việt Nam Diễn...

85 liên quan

Việt Nam diễn nghĩa (Tập IV - Kỳ 26)

Việt Nam diễn nghĩa (Tập IV - Kỳ 26)

85 liên quan

Việt Nam diễn nghĩa (Tập IV - Kỳ 21)

Việt Nam diễn nghĩa (Tập IV - Kỳ 21)

Trân trọng giới thiệu tiếp Tập IV ' NỘI CHIẾN NAM – BẮC TRIỀU' trong bộ Tiểu thuyết Lịch sử 'Việt Nam Diễn...

85 liên quan

Việt Nam diễn nghĩa (Tập IV - Kỳ 20)

Việt Nam diễn nghĩa (Tập IV - Kỳ 20)

Trân trọng giới thiệu tiếp Tập IV ' NỘI CHIẾN NAM – BẮC TRIỀU' trong bộ Tiểu thuyết Lịch sử 'Việt Nam Diễn...

85 liên quan

Bất bại danh tướng Nguyễn Quyện thời tam quốc của Việt Nam là ai?

Bất bại danh tướng Nguyễn Quyện thời tam quốc của Việt Nam là ai?

Trong Lịch sử Việt Nam, nói về một danh tướng bất bại, khiến những kẻ cùng thời phải kiêng nể không thể...