Phát huy nội lực, tinh thần đoàn kết, sáng tạo của người dân ở các khu dân cư

Phát huy nội lực, tinh thần đoàn kết, sáng tạo của người dân ở các khu dân cư

Đoàn kết là yếu tố cơ bản để tạo lên sức mạnh thực hiện các nhiệm vụ hoàn thành chỉ tiêu phát triển kinh tế...

34 liên quan

Đồng chí Lương Khánh Thiện - người chiến sĩ cộng sản kiên trung, mẫu mực

Đồng chí Lương Khánh Thiện - người chiến sĩ cộng sản kiên trung, mẫu mực

Cuộc đời cao đẹp và sự nghiệp cách mạng kiên trung của đồng chí Lương Khánh Thiện (1903-1941), nguyên Bí thư...

14 liên quan

Đồng chí Lương Khánh Thiện, tấm gương sáng ngời về tinh thần yêu nước

Đồng chí Lương Khánh Thiện, tấm gương sáng ngời về tinh thần yêu nước

Sáng 9-10, tại tỉnh Hà Nam, Ban Tuyên giáo Trung ương, Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh và Tỉnh ủy...

2 liên quan

Truyền thống cách mạng của quê hương Nguyên Tổng bí thư Đỗ Mười

Truyền thống cách mạng của quê hương Nguyên Tổng bí thư Đỗ Mười

Lịch sử xã Đông Mỹ - cái nôi cách mạng ở ngoại thành Hà Nội - sẽ mãi mãi khắc sâu niềm tự hào là nơi sinh...

Tiểu sử nguyên Tổng Bí thư Đỗ Mười

Tiểu sử nguyên Tổng Bí thư Đỗ Mười

Theo tin từ Ban Bảo vệ, chăm sóc sức khỏe cán bộ Trung ương, nguyên Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng...

34 liên quan

Tiếp nối truyền thống vẻ vang xây dựng đất nước giàu mạnh

Tiếp nối truyền thống vẻ vang xây dựng đất nước giàu mạnh

Ra đời trong bối cảnh cách mạng đang sục sôi, đặt dưới sự lãnh đạo của Đảng, trong suốt những năm tháng đấu...