Nam thanh niên gửi tin nhắn cho bố rồi gieo mình xuống sông Lam

Nam thanh niên gửi tin nhắn cho bố rồi gieo mình xuống sông Lam

'Con đi chết đây' là nội dung tin nhắn nam thanh niên gửi cho bố trước khi gieo mình xuống sông.

Gọi điện cho mẹ chỉ nơi tìm thi thể, cô gái trẻ gieo mình xuống sông

Gọi điện cho mẹ chỉ nơi tìm thi thể, cô gái trẻ gieo mình xuống sông

Sau khi gọi điện cho mẹ mình địa điểm tìm thi thể, cô gái trẻ đã nhảy xuống sông Đào, đoạn qua huyện Đô...

8 liên quan

Tìm thấy thi thể cô gái gọi điện về cho mẹ trước khi nhảy sông tự vẫn

Trước khi nhảy sông tự vẫn, cô gái đã gọi điện về cho mẹ báo tin. Sau nhiều giờ nỗ lực tìm kiếm lực lượng...

8 liên quan

Cô gái nghi nhảy xuống mương tự tử sau khi gọi mẹ chỉ chỗ tìm xác

Cô gái ở Nghệ An gọi điện thoại cho mẹ đến cống nước để tìm xác. Đến nơi, người mẹ nhìn thấy chiếc áo của con.

8 liên quan

Đã tìm thấy thi thể cô gái gọi điện cho mẹ tới nhận xác trước khi nhảy sông

Trước khi nhảy sông tự vẫn, cô gái đã gọi cho mẹ mình đến cầu Mụ Bà để nhận xác. Sau nhiều giờ nỗ lực tìm...

8 liên quan

Gọi điện về cho mẹ nói 'ra cống nhận xác', cô gái nghi nhảy sông tự tử

Cô gái bất ngờ gọi điện cho mẹ nói rằng: 'Đến cống Bà Mụ mà nhận xác con về', bà T. hốt hoảng chạy đến thì...

8 liên quan