Petrolimex: Quỹ bình ổn giá xăng dầu đang âm khoảng 240 tỷ đồng

Petrolimex: Quỹ bình ổn giá xăng dầu đang âm khoảng 240 tỷ đồng

Tập đoàn Xăng dầu Việt Nam cho biết, quỹ bình ổn giá xăng dầu hình thành tại doanh nghiệp liên tục giảm trong...

79 liên quan

Giá xăng RON95-III tiếp tục tăng thêm 1.202 đồng/lít

Giá xăng RON95-III tiếp tục tăng thêm 1.202 đồng/lít

Từ 15 giờ ngày 17/4, mặt hàng xăng E5 RON92 tăng 1.115 đồng/lít, giá mới là 19.703 đồng/lít. Xăng RON95-III...

79 liên quan

Giá xăng RON95-III tăng 1.484 đồng/lít

Giá xăng RON95-III tăng 1.484 đồng/lít

Từ 15 giờ ngày 17/4, mặt hàng xăng E5 RON92 tăng 1.115 đồng/lít, giá mới là 19.703 đồng/lít. Xăng RON95-III...

79 liên quan

Giá xăng E5 RON92 tiếp tục tăng thêm 1.115 đồng/lít

Giá xăng E5 RON92 tiếp tục tăng thêm 1.115 đồng/lít

Sau khi xả quỹ bình ổn (BOG), xăng và các mặt hàng dầu trong nước tiếp tục đi lên kể từ 15 giờ ngày hôm nay...

79 liên quan

Giá xăng RON95-III tiếp tục tăng thêm 1.202 đồng mỗi lít

Giá xăng RON95-III tiếp tục tăng thêm 1.202 đồng mỗi lít

Từ 15 giờ ngày 17/4, mặt hàng xăng E5 RON92 tăng 1.115 đồng/lít, giá mới là 19.703 đồng/lít. Xăng RON95-III...

79 liên quan

Giá xăng tiếp tục tăng mạnh từ 15h ngày 17/4

Giá xăng tiếp tục tăng mạnh từ 15h ngày 17/4

Từ 15h ngày 17/4, mặt hàng xăng E5 RON92 tăng 1.115 đồng/lít, giá mới là 19.703 đồng/lít. Xăng RON95-III tăng...

79 liên quan