PVN: Chủ động báo công an khi thấy sai phạm dự án Lọc hóa dầu Nghi Sơn

PVN: Chủ động báo công an khi thấy sai phạm dự án Lọc hóa dầu Nghi Sơn

PVN cho biết, ngay từ hồi tháng 4.2018 đã chủ động gửi văn bản cho Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an đề...

100 liên quan

MB Thanh Hóa tiếp tay cho khách hàng 'ăn' chênh lệch lãi suất

MB Thanh Hóa tiếp tay cho khách hàng 'ăn' chênh lệch lãi suất

Kiểm toán Nhà nước phát hiện, giai đoạn 2010-2015, Ban Quản lý Dự án Công trình Liên hợp Lọc Hóa Dầu Nghi...

100 liên quan

PVN thông tin về sai phạm tại lọc hóa dầu Nghi Sơn

PVN thông tin về sai phạm tại lọc hóa dầu Nghi Sơn

Tập đoàn Dầu khí Việt Nam (PVN) khẳng định đã chủ động xử lý sai phạm tại Ban quản lý dự án Lọc hóa dầu Nghi...

100 liên quan

Sai phạm tại Lọc Hóa dầu Nghi Sơn: Kiểm toán nhà nước chuyển Bộ Công an điều tra

Sai phạm tại Lọc Hóa dầu Nghi Sơn: Kiểm toán nhà nước chuyển Bộ Công an điều tra

Phó Tổng Kiểm toán Nhà nước Nguyễn Quang Thành đã ký và gửi công văn số 1576/KTNNTH đến Cơ quan Cảnh sát điều...

100 liên quan

BQL Dự án lọc dầu Nghi Sơn bị đề nghị điều tra

BQL Dự án lọc dầu Nghi Sơn bị đề nghị điều tra

Phó Tổng Kiểm toán Nhà nước Nguyễn Quang Thành vừa ký công văn gửi đến Cơ quan Cảnh sát điều tra (Bộ Công...

35 liên quan

Chuyển Bộ Công an điều tra loạt sai phạm tại Lọc hóa dầu Nghi Sơn

Chuyển Bộ Công an điều tra loạt sai phạm tại Lọc hóa dầu Nghi Sơn

Theo Kiểm toán Nhà nước, Ban Quản lý dự án Lọc hóa dầu Nghi Sơn đã gửi ngân hàng để nhận chênh lệch lãi suất...

100 liên quan