Thu hồi giấy xác nhận thực phẩm của Dược phẩm Sao Mai

Thu hồi giấy xác nhận thực phẩm của Dược phẩm Sao Mai

2 sản phẩm đã được Xác nhận công bố sản phẩm TP bảo vệ sức khỏe (TPCN) của Dược phẩm Sao Mai đã bị thu hồi.

6 liên quan

Thu hồi giấy xác nhận công bố sản phẩm thực phẩm Công ty TNHH DP Sao Mai

Thu hồi giấy xác nhận công bố sản phẩm thực phẩm Công ty TNHH DP Sao Mai

Cục An toàn thực phẩm, Bộ Y tế đã thu hồi hiệu lực 2 Giấy Xác nhận bản công bố sản phẩm thực phẩm Công ty...

22 liên quan

Thu hồi 2 giấy xác nhận công bố sản phẩm của Công ty TNHH Dược phẩm Sao Mai

Thu hồi 2 giấy xác nhận công bố sản phẩm của Công ty TNHH Dược phẩm Sao Mai

Cục An toàn thực phẩm (Bộ Y tế) vừa đã ra quyết định thu hồi hiệu lực 2 Giấy Xác nhận bản công bố sản phẩm...

4 liên quan

Thu hồi Giấy xác nhận bản công bố sản phẩm thực phẩm của Công ty TNHH dược phẩm Sao Mai

Thu hồi Giấy xác nhận bản công bố sản phẩm thực phẩm của Công ty TNHH dược phẩm Sao Mai

Theo thông tin từ Cục An toàn thực phẩm (Bộ Y tế), ngày 16-11, Cục đã ra quyết định thu hồi hiệu lực 2 Giấy...

6 liên quan

Công ty dược phẩm Sao Mai bị thu hồi 2 giấy xác nhận công bố sản phẩm

Công ty dược phẩm Sao Mai bị thu hồi 2 giấy xác nhận công bố sản phẩm

Ngày 16/11/2018, Cục An toàn thực phẩm, Bộ Y tế đã ban hành quyết định thu hồi hiệu lực 2 Giấy Xác nhận bản...