Đăng nhập

Đăng nhập để trải nghiệm thêm những tính năng hữu ích
Zalo
Đại biểu Ma Thị Thúy phát biểu thảo luận tổ về một số dự án luật

Đại biểu Ma Thị Thúy phát biểu thảo luận tổ về một số dự án luật

Báo Tuyên Quang
'Blouse trắng - trái tim hồng' nhân lên niềm hạnh phúc

'Blouse trắng - trái tim hồng' nhân lên niềm hạnh phúc

Báo Tuyên Quang
Tuyên Quang vinh danh học sinh, sinh viên có thành tích xuất sắc

Tuyên Quang vinh danh học sinh, sinh viên có thành tích xuất sắc

Báo Giáo Dục & Thời Đại
Lấy ý kiến góp ý vào các dự án luật trình tại Kỳ họp thứ 5, Quốc hội khóa XV

Lấy ý kiến góp ý vào các dự án luật trình tại Kỳ họp thứ 5, Quốc hội khóa XV

Báo Tuyên Quang
ĐOÀN ĐBQH TỈNH TUYÊN QUANG TỔ CHỨC HỘI NGHỊ LẤY Ý KIẾN GÓP Ý XÂY DỰNG CÁC DỰ ÁN LUẬT TRÌNH KỲ HỌP THỨ 5, QUỐC HỘI KHÓA XV

ĐOÀN ĐBQH TỈNH TUYÊN QUANG TỔ CHỨC HỘI NGHỊ LẤY Ý KIẾN GÓP Ý XÂY DỰNG CÁC DỰ ÁN LUẬT TRÌNH KỲ HỌP THỨ 5, QUỐC HỘI KHÓA XV

Cổng TTĐT Quốc Hội
Quốc Hội
Góp ý vào một số dự thảo luật chuẩn bị trình Kỳ họp thứ 5, Quốc hội khóa XV

Góp ý vào một số dự thảo luật chuẩn bị trình Kỳ họp thứ 5, Quốc hội khóa XV

Báo Tuyên Quang
ĐOÀN ĐBQH TỈNH TUYÊN QUANG TIẾP XÚC CỬ TRI CHUYÊN ĐỀ TRƯỚC KỲ HỌP THỨ 5, QUỐC HỘI KHÓA XV

ĐOÀN ĐBQH TỈNH TUYÊN QUANG TIẾP XÚC CỬ TRI CHUYÊN ĐỀ TRƯỚC KỲ HỌP THỨ 5, QUỐC HỘI KHÓA XV

Cổng TTĐT Quốc Hội
Quốc Hội
Khảo sát việc giải quyết đơn thư khiếu nại, kiến nghị của công dân tại Sơn Dương

Khảo sát việc giải quyết đơn thư khiếu nại, kiến nghị của công dân tại Sơn Dương

Báo Tuyên Quang
PHÓ TRƯỞNG ĐOÀN ĐBQH CHUYÊN TRÁCH TỈNH TUYÊN QUANG KHẢO SÁT GIẢI QUYẾT ĐƠN THƯ TẠI HUYỆN SƠN DƯƠNG

PHÓ TRƯỞNG ĐOÀN ĐBQH CHUYÊN TRÁCH TỈNH TUYÊN QUANG KHẢO SÁT GIẢI QUYẾT ĐƠN THƯ TẠI HUYỆN SƠN DƯƠNG

Cổng TTĐT Quốc Hội
Quốc Hội
Phó Trưởng đoàn chuyên trách Đoàn ĐBQH tỉnh Ma Thị Thúy đề nghị làm rõ tiến độ xây dựng nông thôn mới

Phó Trưởng đoàn chuyên trách Đoàn ĐBQH tỉnh Ma Thị Thúy đề nghị làm rõ tiến độ xây dựng nông thôn mới

Báo Tuyên Quang
Tuyên Quang: Cử tri công nhân, người lao động kiến nghị tăng mức lương tối thiểu vùng

Tuyên Quang: Cử tri công nhân, người lao động kiến nghị tăng mức lương tối thiểu vùng

Đại Biểu Nhân Dân
Nhiều kiến nghị cử tri xã An Khang được tiếp thu để giải quyết

Nhiều kiến nghị cử tri xã An Khang được tiếp thu để giải quyết

Báo Tuyên Quang
ĐBQH TỈNH TUYÊN QUANG TIẾP XÚC CỬ TRI TẠI XÃ AN KHANG

ĐBQH TỈNH TUYÊN QUANG TIẾP XÚC CỬ TRI TẠI XÃ AN KHANG

Cổng TTĐT Quốc Hội
Quốc Hội
Tuyên Quang: Cử tri kiến nghị đẩy nhanh tiến độ xây dựng Cụm công nghiệp Tam Đa

Tuyên Quang: Cử tri kiến nghị đẩy nhanh tiến độ xây dựng Cụm công nghiệp Tam Đa

Đại Biểu Nhân Dân
Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh tiếp xúc cử tri huyện Sơn Dương

Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh tiếp xúc cử tri huyện Sơn Dương

Báo Tuyên Quang
ĐOÀN ĐBQH TỈNH TUYÊN QUANG TIẾP XÚC CỬ TRI TẠI 02 XÃ TAM ĐA VÀ VINH LỢI

ĐOÀN ĐBQH TỈNH TUYÊN QUANG TIẾP XÚC CỬ TRI TẠI 02 XÃ TAM ĐA VÀ VINH LỢI

Cổng TTĐT Quốc Hội
Quốc Hội
Công bố điểm đến du lịch và kết nối du lịch huyện Chiêm Hóa năm 2023

Công bố điểm đến du lịch và kết nối du lịch huyện Chiêm Hóa năm 2023

Báo Tuyên Quang
SỬA ĐỔI LUẬT ĐẤT ĐAI: CÂN NHẮC QUY ĐỊNH BẢNG GIÁ ĐẤT ỔN ĐỊNH TRONG THỜI KỲ TRUNG HẠN

SỬA ĐỔI LUẬT ĐẤT ĐAI: CÂN NHẮC QUY ĐỊNH BẢNG GIÁ ĐẤT ỔN ĐỊNH TRONG THỜI KỲ TRUNG HẠN

Cổng TTĐT Quốc Hội
Quốc Hội