Ngành nước với cách mạng công nghiệp 4.0 - Bài 1: Thách thức lớn về nguồn nhân lực

Ngành nước với cách mạng công nghiệp 4.0 - Bài 1: Thách thức lớn về nguồn nhân lực

Cần có giải pháp nâng cao chất lượng nguồn nhân lực ngành nước; xây dựng và hoàn thiện cơ chế, chính sách...

Ứng dụng công nghệ chống úng ngập

Hà Nội đã xây dựng chiến lược kiểm soát tình trạng ngập úng đô thị với nhiều giải pháp đồng bộ, trong đó có...

813 liên quan

Hệ thống thoát nước đô thị: Quá tải, thiếu đồng bộ

Hệ thống thoát nước đô thị: Quá tải, thiếu đồng bộ

Hà Nội có nhiều điểm nóng về ngập úng mỗi khi xảy ra mưa lớn và một trong những nguyên nhân là do hệ thống...

Đẩy mạnh các giải pháp quản lý nước trong thời đại 4.0

Đẩy mạnh các giải pháp quản lý nước trong thời đại 4.0

Hiện nay, ngành nước Việt Nam tuy đạt được nhiều kết quả tích cực, song vẫn còn nhiều hạn chế, khó khăn, bất...

Tỷ lệ thất thoát nước sạch tại Việt Nam còn cao

Tỷ lệ thất thoát nước sạch tại Việt Nam còn cao

Việt Nam hiện có 85,5 dân cư đô thị được cung cấp nước qua hệ thống cấp nước tập trung; 70% hệ thống cấp nước...

Quản lý nước thông minh là xu thế tất yếu

Quản lý nước thông minh là xu thế tất yếu

Ngày 8/8 tại Hà Nội đã diễn ra Hội thảo ngành nước do Công ty UBM Asia tổ chức dưới sự chủ trì của Hội Cấp...

Việt Nam mới có gần 40 nhà máy xử lý nước thải tập trung

Việt Nam mới có gần 40 nhà máy xử lý nước thải tập trung

Ngày 9/3, Cục Hạ tầng kỹ thuật (Bộ Xây dựng) và Cục quản lý thoát nước và nước thải (Bộ Đất đai hạ tầng Giao...

Đề xuất phương án doanh nghiệp tự quyết định giá nước sạch

Đề xuất phương án doanh nghiệp tự quyết định giá nước sạch

Theo Cục trưởng Cục hạ tầng kỹ thuật (Bộ Xây dựng) Mai Thị Liên Hương, cần nghiên cứu giải pháp giao doanh...

Bổ nhiệm nhân sự 7 bộ ngành, địa phương

Bổ nhiệm nhân sự 7 bộ ngành, địa phương

Lãnh đạo TANDTC, Bộ GDĐT, Bộ Y tế, Bộ Xây dựng, Ban Tuyên giáo Trung ương, Tổng cục Chính trị - Bộ Công an,...