Trường Mầm non nhốt trẻ trong tủ dừng hoạt động, trả tiền học phí cho phụ huynh

Trường Mầm non nhốt trẻ trong tủ dừng hoạt động, trả tiền học phí cho phụ huynh

Trường Mầm non Maple Bear Westlake Point có cô giáo nhốt trẻ vào trong tủ 50 giây vừa thông báo dừng hoạt...

179 liên quan

Cơ sở mầm non nhốt trẻ trong tủ bị đóng cửa trước ngày 30/8

Cơ sở mầm non nhốt trẻ trong tủ bị đóng cửa trước ngày 30/8

Liên quan đến việc giáo viên tại cơ sở giáo dục mầm non Maple Bear Westlake Point (Tây Hồ, Hà Nội) nhốt trẻ...

179 liên quan

Đóng cửa cơ sở mầm non Maple Bear Westlake Point hoạt động 'chui', nhốt trẻ vào tủ quần áo trước ngày 30/8

Đóng cửa cơ sở mầm non Maple Bear Westlake Point hoạt động 'chui', nhốt trẻ vào tủ quần áo trước ngày 30/8

Maple Bear Westlake Point cam kết không vi phạm quy định và sẽ giải tán trụ sở, chuyển học sinh sang chỗ mới...

27 liên quan

Vụ nhốt trẻ vào tủ: Sự non nớt trong quản lý và giám sát giáo viên

Vụ nhốt trẻ vào tủ: Sự non nớt trong quản lý và giám sát giáo viên

Nhiều phụ huynh trường Maple Bear Westlake Point phải đóng một số tiền lớn nhưng con vẫn không được đảm bảo...

Cô giáo nhốt trẻ vào tủ vẫn đang trong thời gian thử việc

Cô giáo nhốt trẻ vào tủ vẫn đang trong thời gian thử việc

Liên quan đến vụ việc giáo viên cơ sở giáo dục mầm nom Maple Bear Westtlake Point (tại 24 Quảng Bá, Tây Hồ,...

179 liên quan