CPTPP mở rộng cửa hợp tác cho Việt Nam và Canada

CPTPP mở rộng cửa hợp tác cho Việt Nam và Canada

Việc cùng tham gia Hiệp định Đối tác Toàn diện và Tiến bộ xuyên Thái Bình Dương (CPTPP) đã mở rộng thêm cánh...

1 liên quan

CPTPP mở ra nhiều cơ hội cho các doanh nghiệp Canada và Việt Nam

CPTPP mở ra nhiều cơ hội cho các doanh nghiệp Canada và Việt Nam

Hội thảo 'CPTPP: Vietnam' được tổ chức tại Toronto nhằm hỗ trợ các doanh nghiệp vừa và nhỏ của Canada muốn...

23 liên quan

CPTPP: Hỗ trợ SMEs Canada muốn tìm hiểu thị trường Việt Nam

CPTPP: Hỗ trợ SMEs Canada muốn tìm hiểu thị trường Việt Nam

Với mục tiêu hỗ trợ các doanh nghiệp nhỏ và vừa (SMEs) của Canada muốn tìm hiểu thị trường Việt Nam trong...

2 liên quan

CPTPP mở ra nhiều cơ hội cho các doanh nghiệp Canada và Việt Nam

CPTPP mở ra nhiều cơ hội cho các doanh nghiệp Canada và Việt Nam

Hội thảo 'CPTPP: Vietnam' được tổ chức tại Toronto nhằm hỗ trợ các doanh nghiệp vừa và nhỏ của Canada muốn...

23 liên quan

CPTPP mở ra nhiều cơ hội cho các doanh nghiệp Canada và Việt Nam

CPTPP mở ra nhiều cơ hội cho các doanh nghiệp Canada và Việt Nam

Bà Mary Ng, Bộ trưởng Xúc tiến Xuất khẩu và Doanh nghiệp nhỏ của Canada bày tỏ mong muốn sẵn sàng kết nối...

23 liên quan

CPTPP mở ra nhiều cơ hội cho doanh nghiệp Canada - Việt Nam

CPTPP mở ra nhiều cơ hội cho doanh nghiệp Canada - Việt Nam

Ngày 11/3, tại Toronto, Canada đã diễn ra hội thảo 'CPTPP: Vietnam', với mục tiêu hỗ trợ các doanh nghiệp...

2 liên quan

CPTPP mở ra nhiều cơ hội cho các doanh nghiệp Canada và Việt Nam

CPTPP mở ra nhiều cơ hội cho các doanh nghiệp Canada và Việt Nam

Hội thảo 'CPTPP: Vietnam' được tổ chức tại Toronto nhằm hỗ trợ các doanh nghiệp vừa và nhỏ của Canada muốn...

2 liên quan