Anh thả thủy thủ tàu dầu Iran, ông Trump bị cản trở

Anh thả thủy thủ tàu dầu Iran, ông Trump bị cản trở

Phía Anh đã cho phép thủy thủ đoàn tàu chở dầu được tại ngoại, nhưng con tàu Grace 1 vẫn bị giam giữ tại...

107 liên quan

Hạ viện Mỹ chặn quyền phát động chiến tranh với Iran của Tổng thống

Hạ viện Mỹ chặn quyền phát động chiến tranh với Iran của Tổng thống

Hạ viện Mỹ vừa thông qua dự luật chi tiêu quốc phòng năm 2020, nhưng trong đó có một điều luật sửa đổi giúp...

24 liên quan

Sửa luật ngăn Tổng thống Trump tấn công quân sự Iran, phe Dân chủ có đi tới cùng được không?

Sửa luật ngăn Tổng thống Trump tấn công quân sự Iran, phe Dân chủ có đi tới cùng được không?

Một liên minh các nhà lập pháp lưỡng đảng tại Hạ viện Mỹ đã đạt một bước tiến lớn trong việc kiềm chế Tổng...

7 liên quan

Hạ viện Mỹ ngăn Tổng thống Trump tấn công Iran để tránh 'cuộc chiến tốn kém, kéo dài vô tận'

Hạ viện Mỹ ngăn Tổng thống Trump tấn công Iran để tránh 'cuộc chiến tốn kém, kéo dài vô tận'

Hạ viện Mỹ đã thông qua dự luật trong đó ngăn chặn tổng thống khơi mào chiến sự với Iran nếu chưa được quốc...

18 liên quan

Hạ viện Mỹ ngăn chặn Tổng thống Trump phát động chiến tranh với Iran

Hạ viện Mỹ ngăn chặn Tổng thống Trump phát động chiến tranh với Iran

Ngày 12/7, với 251 phiếu thuận và 170 phiếu chống, Hạ viện Mỹ do phe Dân chủ kiểm soát đã thông qua một nội...

18 liên quan

Hạ viện Mỹ nhất trí chặn quyền phát động chiến tranh của Tổng thống Trump nhằm vào Iran

Hạ viện Mỹ nhất trí chặn quyền phát động chiến tranh của Tổng thống Trump nhằm vào Iran

Ngày 12/7, với 251 phiếu thuận và 170 phiếu chống, Hạ viện Mỹ đã thông qua nội dung sửa đổi nhằm ngăn chặn...

41 liên quan

Hạ viện Mỹ ngăn chặn ông Trump có hành động chiến tranh nhằm vào Iran

Hạ viện Mỹ ngăn chặn ông Trump có hành động chiến tranh nhằm vào Iran

Với 251 phiếu thuận và 170 phiếu chống, Hạ viện Mỹ đã thông qua nội dung sửa đổi nhằm ngăn chặn Tổng thống...

7 liên quan