Australia phát hiện phương pháp chẩn đoán ung thư chỉ trong 10 phút

Australia phát hiện phương pháp chẩn đoán ung thư chỉ trong 10 phút

Các nhà khoa học Australia vừa nghiên cứu ra phương pháp xét nghiệm nhanh và đơn giản, giúp bệnh nhân chẩn...

50 liên quan

Có thể phát hiện bất kỳ loại ung thư nào chỉ trong 10 phút

Có thể phát hiện bất kỳ loại ung thư nào chỉ trong 10 phút

Các nhà nghiên cứu đã tìm ra một phương pháp xét nghiệm nhanh, có thể xác định bất kỳ loại ung thư nào từ...

1 liên quan

Các nhà khoa học Australia tìm ra cách phát hiện ung thư trong 10 phút

Các nhà khoa học Australia tìm ra cách phát hiện ung thư trong 10 phút

Một nhóm các nhà khoa học Australia vừa tìm ra cách phát hiện ung thư chỉ trong 10 phút.

107 liên quan

Phát hiện ung thư chỉ trong 10 phút, chính xác 90% và rẻ không ngờ

Phát hiện ung thư chỉ trong 10 phút, chính xác 90% và rẻ không ngờ

Các nhà nghiên cứu ở Australia tìm ra phương pháp xét nghiệm mới trên 200 mô và mẫu máu, phát hiện tế bào...

4 liên quan

Phương pháp mới phát hiện ung thư chỉ trong 10 phút chính xác 90%

Phương pháp mới phát hiện ung thư chỉ trong 10 phút chính xác 90%

15 liên quan

Australia thử phương pháp mới phát hiện ung thư trong vòng 10 phút

Australia thử phương pháp mới phát hiện ung thư trong vòng 10 phút

Nhờ phương pháp mới xét nghiệm máu mà việc chẩn đoán ung thư cho ra kết quả sau 10 phút với tỉ lệ thành công...

2 liên quan

Dùng smartphone chẩn đoán sớm ung thư

Dùng smartphone chẩn đoán sớm ung thư

Các nhà nghiên cứu Australia vừa nghiên cứu ra phương pháp xét nghiệm nhanh và đơn giản, giúp bệnh nhân chẩn...

407 liên quan