Vị vua nào có tới 142 con, phóng thích cung nữ chỉ để cầu mưa?

Vị vua nào có tới 142 con, phóng thích cung nữ chỉ để cầu mưa?

Có tới 78 hoàng tử và 64 công chúa, vua Minh Mạng là vua nhiều con nhất trong sử Việt. Ông có nhiều giai thoại...

Vị vua nào có tới 142 con, phóng thích cung nữ chỉ để cầu mưa?

Vị vua nào có tới 142 con, phóng thích cung nữ chỉ để cầu mưa?

Có tới 78 hoàng tử và 64 công chúa, vua Minh Mạng là vua nhiều con nhất trong sử Việt. Ông có nhiều giai thoại...

1 liên quan

Giai thoại về vị vua có 142 con, phóng thích cung nữ cầu mưa

Giai thoại về vị vua có 142 con, phóng thích cung nữ cầu mưa

Có tới 78 hoàng tử và 64 công chúa, Minh Mạng là vua nhiều con nhất trong sử Việt. Ông có nhiều giai thoại...

9 liên quan

Giai thoại về vị vua có 142 con, phóng thích cung nữ cầu mưa

Giai thoại về vị vua có 142 con, phóng thích cung nữ cầu mưa

Có tới 78 hoàng tử và 64 công chúa, Minh Mạng là vua nhiều con nhất trong sử Việt. Ông có nhiều giai thoại...

1 liên quan

Trò chuyện với hậu duệ chúa Nguyễn Phúc Khoát về 'hậu phi, nội cung' sử Việt
Trò chuyện với hậu duệ chúa Nguyễn Phúc Khoát về 'hậu phi, nội cung' sử Việt - Ảnh 1 Trò chuyện với hậu duệ chúa Nguyễn Phúc Khoát về 'hậu phi, nội cung' sử Việt - Ảnh 2 Trò chuyện với hậu duệ chúa Nguyễn Phúc Khoát về 'hậu phi, nội cung' sử Việt - Ảnh 3

Trò chuyện với hậu duệ chúa Nguyễn Phúc Khoát về 'hậu phi, nội cung' sử Việt

Là fan của 'Diên Hi công lược' đang gây sốt trên mạng, song Tôn Thất Minh Khôi - hậu duệ của chúa Nguyễn Phúc...

1 liên quan

Hoàng đế ngày xưa dạy con thế nào?

Hoàng đế ngày xưa dạy con thế nào?

Để dạy dỗ con cái thành người hiền tài, các bậc quân vương dùng những phương pháp khác nhau, có vị tinh tế...