'Trái ngọt' từ Chương trình OCOP

'Trái ngọt' từ Chương trình OCOP

Chương trình 'Mỗi xã, phường một sản phẩm' (OCOP) đã trở thành chương trình kinh tế quan trọng của Quảng Ninh....

22 liên quan

45.000 tỷ đồng cho đặc sản nông nghiệp địa phương

45.000 tỷ đồng cho đặc sản nông nghiệp địa phương

Đây số tiền huy động để thực hiện Chương trình mỗi xã một sản phẩm giai đoạn 2018 - 2020 (OCOP) nhằm phát...

1 liên quan

Quảng Ninh: Phê duyệt 12 sản phẩm OCOP chủ lực

Quảng Ninh: Phê duyệt 12 sản phẩm OCOP chủ lực

VH- UBND tỉnh Quảng Ninh vừa ban hành văn bản số 3401/QĐ-UBND phê duyệt danh mục các sản phẩm OCOP (Chương...

Quảng Ninh: Phê duyệt 12 sản phẩm OCOP chủ lực

Quảng Ninh: Phê duyệt 12 sản phẩm OCOP chủ lực

VH- UBND tỉnh Quảng Ninh vừa ban hành văn bản số 3401/QĐ-UBND phê duyệt danh mục các sản phẩm OCOP (Chương...

Quảng Ninh: Phê duyệt 12 sản phẩm OCOP chủ lực

Quảng Ninh: Phê duyệt 12 sản phẩm OCOP chủ lực

VH- UBND tỉnh Quảng Ninh vừa ban hành văn bản số 3401/QĐ-UBND phê duyệt danh mục các sản phẩm OCOP (Chương...

Quảng Ninh: Phê duyệt 12 sản phẩm OCOP chủ lực

Quảng Ninh: Phê duyệt 12 sản phẩm OCOP chủ lực

VH- UBND tỉnh Quảng Ninh vừa ban hành văn bản số 3401/QĐ-UBND phê duyệt danh mục các sản phẩm OCOP (Chương...

Xây dựng thương hiệu Miến dong Bình Liêu

Xây dựng thương hiệu Miến dong Bình Liêu

Miến dong Bình Liêu là một trong những những sản phẩm OCOP Quảng Ninh (chương trình mỗi xã phường một sản...

1 liên quan

Sản lượng miến dong tăng gấp đôi, tỉnh Quảng Ninh kêu gọi tiêu thụ

Sản lượng miến dong tăng gấp đôi, tỉnh Quảng Ninh kêu gọi tiêu thụ

Miến dong Bình Liêu là một sản phẩm truyền thống đặc trưng của bà con dân tộc huyện Bình Liêu, tỉnh Quảng...

Quảng Ninh: Gỡ khó tiêu thụ sản phẩm miến dong Bình Liêu

Quảng Ninh: Gỡ khó tiêu thụ sản phẩm miến dong Bình Liêu

Huyện Bình Liêu (Quảng Ninh) là địa phương chuyên sản xuất miến dong với số lượng lớn nhưng hiện nay, vấn...

Duy trì, nâng cao chât lượng hàng Việt

Duy trì, nâng cao chât lượng hàng Việt

Trong 2 ngày 7 - 8/6/2018, Ban chỉ đạo Trung ương Cuộc vận động 'Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam'...

13 liên quan

Quảng Ninh: Điểm sáng trong thực hiện Cuộc vận động 'Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam'

Quảng Ninh: Điểm sáng trong thực hiện Cuộc vận động 'Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam'

Chiều ngày 7/6, Ban chỉ đạo Trung ương Cuộc vận động Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam (CVĐ) đã có...