Góp vốn an cư cho gần 700.000 gia đình

Góp vốn an cư cho gần 700.000 gia đình

Phát triển nhà ở xã hội là một chủ trương đúng đắn, tạo cơ hội cho hàng triệu người thuộc nhóm đối tượng chính...

38 liên quan

Đức chia sẻ kinh nghiệm mô hình tiết kiệm nhà ở với VN

Vừa qua, hội thảo 'Chia sẻ kinh nghiệm tiết kiệm nhà ở' do Ngân hàng Chính sách xã hội (NHCSXH) phối hợp với...

1 liên quan

Dư nợ cho vay nhà ở xã hội của Ngân hàng Chính sách xã hội đạt 6.397 tỷ đồng

Dư nợ cho vay nhà ở xã hội của Ngân hàng Chính sách xã hội đạt 6.397 tỷ đồng

Theo tính toán của Bộ Xây dựng, từ nay đến năm 2020, tại các khu vực đô thị cả nước có hơn 1,7 triệu người...

165 liên quan

Đức chia sẻ kinh nghiệm tiết kiệm nhà ở

Đức chia sẻ kinh nghiệm tiết kiệm nhà ở

Tại Đức, hệ thống tiết kiệm và cho vay nhà ở, gọi tắt là tiết kiệm nhà ở đã rất thành công đối với các hộ...

32 liên quan

Chia sẻ kinh nghiệm tiết kiệm nhà ở

Chia sẻ kinh nghiệm tiết kiệm nhà ở

Ngày 21-11, tại Hà Nội, Ngân hàng Chính sách xã hội (NHCSXH) phối hợp Ngân hàng tiết kiệm nhà ở Bausparkasse...

165 liên quan

Việt Nam sẽ nghiên cứu các mô hình hiệu quả phát triển nhà ở cho người dân

Việt Nam sẽ nghiên cứu các mô hình hiệu quả phát triển nhà ở cho người dân

Tiếp ông Michael Dorner, Giám đốc phụ trách các dự án quốc tế của Ngân hàng Tiết kiệm nhà ở Schwäbisch Hall...