Tế bào ếch và AI tạo nên 'cỗ máy sống'

Tế bào ếch và AI tạo nên 'cỗ máy sống'

Điều gì xảy ra khi bạn lấy tế bào từ phôi ếch và phát triển chúng thành các sinh vật mới được 'tiến hóa' bằng...

15 liên quan

Tạo được 'robot sống' đầu tiên trên thế giới

Tạo được 'robot sống' đầu tiên trên thế giới

Các nhà khoa học đã tạo được 'robot sống' đầu tiên trên thế giới. Đây là một dạng sống hoàn toàn mới được...

15 liên quan

Các nhà khoa học Mỹ phát triển 'robot sống' từ tế bào sinh vật

Những robot sống được tại ra từ các tế bào gốc có thể di chuyển về phía mục tiêu và tự chữa lành vết thương...

15 liên quan

Mỹ phát triển 'robot sống' từ tế bào sinh vật

Các nhà khoa học Mỹ đã sử dụng các tế bào gốc để lần đầu tiên tạo ra những 'robot sống'. Những robot này có...

15 liên quan

Mỹ chế tạo robot bằng tế bào sống gây tranh cãi về đạo đức

Các nhà khoa học Mỹ đã thành công trong việc chế tạo một loại robot sử dụng tế bào gốc của ếch, một tiến bộ...

15 liên quan

Robot sống đầu tiên được chế tạo từ phôi thai ếch

'Chúng không phải là robot bình thường hay là một loài động vật mới mà là đẳng cấp mới của sự sáng tạo: Sinh...

15 liên quan