Việt Nam - Hoa Kỳ đẩy mạnh hợp tác tài chính cho cơ sở hạ tầng

Việt Nam - Hoa Kỳ đẩy mạnh hợp tác tài chính cho cơ sở hạ tầng

Chương trình góp phần huy động, tận dụng nguồn vốn tư nhân và phát triển thị trường tài chính cho cơ sở hạ...

2 liên quan

Việt Nam - Hoa Kỳ tăng cường hợp tác tài chính

Việt Nam - Hoa Kỳ tăng cường hợp tác tài chính

Đây sẽ là khung khổ hợp tác giữa Bộ Tài chính hai nước nhằm mục tiêu góp phần huy động/tận dụng nguồn vốn...

8 liên quan

Hoa Kỳ hợp tác tăng cường tài chính cho cơ sở hạ tầng Việt Nam

Hoa Kỳ hợp tác tăng cường tài chính cho cơ sở hạ tầng Việt Nam

Ngày 6/11, Bộ Tài chính Việt Nam và Bộ Ngân khố Hợp chúng quốc Hoa Kỳ đã ký kết Khung hợp tác tăng cường tài...

8 liên quan

Bộ Tài chính Việt Nam và Hoa Kỳ ký kết khung hợp tác tăng cường tài chính cho cơ sở hạ tầng

Bộ Tài chính Việt Nam và Hoa Kỳ ký kết khung hợp tác tăng cường tài chính cho cơ sở hạ tầng

Ngày 06/11, tại Hà Nội, Thứ trưởng Bộ Tài chính Việt Nam Trần Xuân Hà và Trợ lý Thường trực Bộ trưởng Bộ Tài...

8 liên quan

Việt Nam cần khoảng 195 tỷ USD để phát triển cơ sở hạ tầng

Việt Nam cần khoảng 195 tỷ USD để phát triển cơ sở hạ tầng

Nhu cầu đầu tư, xây dựng cơ sở hạ tầng vủa Việt Nam giai đoạn 2017-2020 khoảng 195 tỷ USD, tập trung vào các...

8 liên quan

Quyền Trợ lý Bộ trưởng Tài chính Mỹ giới thiệu về Sáng kiến vốn tư nhân trong lĩnh vực năng lượng

Quyền Trợ lý Bộ trưởng Tài chính Mỹ giới thiệu về Sáng kiến vốn tư nhân trong lĩnh vực năng lượng

Chiều 24/7, tại Trụ sở Trung ương Đảng, đồng chí Nguyễn Văn Bình, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương...

2 liên quan