Bảo Việt Nhân Thọ ghi nhận 2.420 tỷ doanh thu khai thác mới nửa đầu năm, dẫn đầu thị trường

Bảo Việt Nhân Thọ ghi nhận 2.420 tỷ doanh thu khai thác mới nửa đầu năm, dẫn đầu thị trường

Theo thông tin của Hiệp hội Bảo hiểm Việt Nam về kết quả thị trường bảo hiểm nhân thọ trong 6 tháng đầu năm...

Thị trường bảo hiểm nhân thọ: Thế cuộc trong tay chiến binh FDI

Thị trường bảo hiểm nhân thọ: Thế cuộc trong tay chiến binh FDI

Trong số 18 doanh nghiệp bảo hiểm nhân thọ, có 17 doanh nghiệp có vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI). Một...

99 liên quan

Bảo hiểm nhân thọ: Cơ hội nào cho các thương vụ M&A?

Bảo hiểm nhân thọ: Cơ hội nào cho các thương vụ M&A?

Cơ hội cho các thương vụ M&A tại thị trường bảo hiểm nhân thọ Việt Nam dù không còn nhiều, nhưng luôn hiện...

Bảo hiểm nhân thọ nỗ lực số hóa sản phẩm, chờ thời!

Bảo hiểm nhân thọ nỗ lực số hóa sản phẩm, chờ thời!

Mặc dù đang cố gắng số hóa sản phẩm, nhưng các doanh nghiệp bảo hiểm vẫn dùng hợp đồng 'cứng' và chữ ký 'tươi',...

Mirae Asset Prévoir: Tiếp cận và gìn giữ khách hàng bằng sự đơn giản và hiệu quả

Mirae Asset Prévoir: Tiếp cận và gìn giữ khách hàng bằng sự đơn giản và hiệu quả

'Thị trường bảo hiểm nhân thọ Việt Nam đang thay đổi từng ngày, nên mỗi doanh nghiệp cũng phải liên tục cải...

Ra mắt Bảo hiểm nhân thọ Mirae Asset Prévoir

Ra mắt Bảo hiểm nhân thọ Mirae Asset Prévoir

Tại Hà Nội vừa diễn ra 'Lễ giới thiệu thương hiệu Bảo hiểm nhân thọ Mirae Asset Prévoir' – sự kết hợp hài...