Lao động trẻ đối diện nguy cơ mất an toàn lao động

Lao động trẻ đối diện nguy cơ mất an toàn lao động

Thống kê của Cục An toàn Lao động (ATLĐ), Bộ Lao động Thương binh và Xã hội) cho thấy, trong năm 2017, cả...

An toàn lao động cho lao động trẻ

An toàn lao động cho lao động trẻ

Theo khảo sát của Tổ chức Lao động quốc tế (ILO), lao động trẻ (từ 15 đến 24 tuổi) có tỉ lệ tai nạn lao động...

Đưa giáo dục an toàn lao động vào chương trình học

Đưa giáo dục an toàn lao động vào chương trình học

Do thiếu kỹ năng làm việc, thiếu hiểu biết về mối nguy hiểm và rủi ro nghề nghiệp, nhiều vụ tai nạn lao động...

Cải thiện an toàn cho lao động trẻ nên bắt đầu từ dạy nghề

Cải thiện an toàn cho lao động trẻ nên bắt đầu từ dạy nghề

Theo đại diện Tổ chức lao động thế giới (ILO), để đảm bảo an toàn lao động cho lao động trẻ nên bắt đầu từ...

Giảm nguy cơ mất an toàn lao động cho giới trẻ

Lao động trẻ từ 15 đến 24 tuổi có tỷ lệ tai nạn lao động cao hơn 40% so với nhóm lao động lớn tuổi hơn. Để...

Cải thiện an toàn vệ sinh lao động cho lao động trẻ

Cải thiện an toàn vệ sinh lao động cho lao động trẻ

Chiều 16.4, Hưởng ứng ngày thế giới về An toàn và Sức khỏe tại nơi làm việc (28.4) và Tháng hành động về ATVSLĐ...