Lịch sử của Cuba bước sang trang mới

Lịch sử của Cuba bước sang trang mới

Quốc hội khóa IX của Cuba đã bắt đầu nhiệm kỳ với phiên họp đầu tiên bầu ra 31 thành viên của Hội đồng Nhà...

133 liên quan

Cuba có Chủ tịch Hội đồng Nhà nước mới

Cuba có Chủ tịch Hội đồng Nhà nước mới

Chính phủ Cuba ngày 19/4 xác nhận ông Miguel Diaz-Canel Bermudez đã chính thức thay ông Raul Castro giữ chức...

133 liên quan

Ông Miguel Diaz-Canel Bermudez được bầu làm Chủ tịch Hội đồng Nhà nước và Hội đồng Bộ trưởng Cuba

Ông Miguel Diaz-Canel Bermudez được bầu làm Chủ tịch Hội đồng Nhà nước và Hội đồng Bộ trưởng Cuba

CNBC cho biết, tối 19-4 (giờ Việt Nam), Quốc hội Cuba khóa IX đã thông báo kết quả bỏ phiếu kín các vị trí...

133 liên quan

Đồng chí Miguel Díaz-Canel được bầu làm Chủ tịch Hội đồng Nhà nước Cuba

TTXVN - Tối 19-4 (giờ Việt Nam), sau hai ngày làm việc, Quốc hội Cuba khóa IX đã thống nhất bầu đồng chí Miguel...

133 liên quan

Ông Miguel Diaz-Canel Bermudez được bầu làm Chủ tịch Hội đồng Nhà nước Cuba

Ông Miguel Diaz-Canel Bermudez được bầu làm Chủ tịch Hội đồng Nhà nước Cuba

Ngày 19-4, tại phiên họp họp toàn thể Quốc hội Cuba khóa IX, đồng chí Miguel Diaz-Canel Bermudez đã được bầu...

133 liên quan

Ông Miguel Díaz-Canel giữ chức Chủ tịch Hội đồng Nhà nước Cuba

Ông Miguel Díaz-Canel giữ chức Chủ tịch Hội đồng Nhà nước Cuba

Chính phủ Cuba xác nhận ông Miguel Díaz-Canel Bermúdez đã chính thức thay ông Raul Castro giữ chức Chủ tịch...

133 liên quan

Đồng chí Miguel Diaz-Canel Bermudez được bầu làm Chủ tịch Hội đồng Nhà nước và Hội đồng Bộ trưởng Cuba

Đồng chí Miguel Diaz-Canel Bermudez được bầu làm Chủ tịch Hội đồng Nhà nước và Hội đồng Bộ trưởng Cuba

Ngày 19/4 (tối 19/4 theo giờ Hà Nội), tại phiên họp họp toàn thể Quốc hội Cuba khóa IX, đồng chí Miguel Diaz-Canel...

133 liên quan

Quốc hội Cuba đề cử ông Miguel Diaz-Canel vào vị trí Chủ tịch Hội đồng Nhà nước

Quốc hội Cuba đề cử ông Miguel Diaz-Canel vào vị trí Chủ tịch Hội đồng Nhà nước

Ngày 18/4, Quốc hội Cuba chính thức đề cử ông Miguel Diaz-Canel thay thế Chủ tịch Hội đồng nhà nước Raul Castro,...

133 liên quan

Ông Miguel Diaz-Canel Bermudez được đề cử vào vị trí Chủ tịch Hội đồng Nhà nước Cuba

Ông Miguel Diaz-Canel Bermudez được đề cử vào vị trí Chủ tịch Hội đồng Nhà nước Cuba

Trong phiên khai mạc khóa IX của Quốc hội Cuba, Ủy ban đề cử quốc gia đã đề cử ông Miguel Diaz-Canel Bermudez...

133 liên quan

Ông Miguel Díaz-Canel được đề cử làm Chủ tịch Hội đồng Nhà nước Cuba

Ông Miguel Díaz-Canel được đề cử làm Chủ tịch Hội đồng Nhà nước Cuba

Trong phiên họp khai mạc khóa IX của Quốc hội Cuba, Ủy ban đề cử quốc gia đã đề cử ông Miguel Díaz-Canel Bermúdez...

133 liên quan