Sức lan tỏa từ một câu lạc bộ tại Ba Chẽ

Sức lan tỏa từ một câu lạc bộ tại Ba Chẽ

CLB Văn nghệ và gìn giữ nét đẹp trang phục Dao Thanh Phán huyện Ba Chẽ tuy mới thành lập được hơn 5 tháng,...

2 liên quan

Ngành Ngân hàng Quảng Ninh trao kinh phí hỗ trợ xây dựng nhà ở cho hộ nghèo huyện Ba Chẽ

Ngành Ngân hàng Quảng Ninh trao kinh phí hỗ trợ xây dựng nhà ở cho hộ nghèo huyện Ba Chẽ

Hưởng ứng lời kêu gọi, vận động của tỉnh về việc hỗ trợ, giúp đỡ các xã đặc biệt khó khăn, ngày 16/8, đại...

3 liên quan

Ba Chẽ: Phát huy vai trò người uy tín

Là huyện miền núi, huyện Ba Chẽ luôn xác định vấn đề dân tộc, công tác dân tộc và đoàn kết các dân tộc có...

5 liên quan

Phát huy vai trò người có uy tín ở vùng cao Ba Chẽ

Những năm qua, phong trào bảo vệ an ninh biên giới gắn với phát triển kinh tế - xã hội ở huyện vùng cao Ba...

Đưa nước sạch về các thôn, bản

Việc tăng cường đầu tư, hỗ trợ các công trình để đưa nước sinh hoạt hợp vệ sinh về các thôn, bản của tỉnh...

1 liên quan

Đồn Đạc đi đầu trong xóa nghèo

Cuối năm 2018, xã Đồn Đạc, huyện Ba Chẽ, đã xóa được 270 hộ nghèo, đạt 200% kế hoạch. Cùng với đó, công tác...

2 liên quan

Người cán bộ thôn gương mẫu Chíu Sồi Voỏng

Thôn Nà Bắp, xã Đồn Đạc, huyện Ba Chẽ, một thời nghèo khó và lạc hậu, giờ đây việc xây dựng đời sống văn...

2 liên quan

Chung tay bảo tồn các giá trị văn hóa truyền thống

Với đặc trưng là địa phương miền núi có nhiều đồng bào dân tộc thiểu số cùng sinh sống, Ba Chẽ mang trong...

2 liên quan

Ba Chẽ: Phấn đấu đưa các xã về đích nông thôn mới

Năm 2019, huyện Ba Chẽ phấn đấu đưa 4 xã (Minh Cầm, Đạp Thanh, Nam Sơn và Thanh Sơn) về đích nông thôn mới...

1 liên quan

Niềm vui ở Ba Chẽ

Năm nay Ba Chẽ có 3.621 suất quà tết gửi đến các hộ nghèo, cận nghèo… Trong đó có 1.605 suất quà được xã...

Người lưu giữ di sản văn hóa dân tộc Dao Thanh Phán

Ông Triệu Thanh Xuân ở thôn Nà Bắp, xã Đồn Đạc, huyện Ba Chẽ, không chỉ là người có uy tín trong cộng đồng...

Chuyển biến tích cực trong công tác giảm nghèo

Năm 2018, Ba Chẽ đã huy động tổng hợp nguồn lực và giải pháp giúp các hộ nghèo, cận nghèo sớm thoát khỏi...