Xuất khẩu nông sản sang Trung Quốc: Doanh nghiệp cần thay đổi tư duy

Xuất khẩu nông sản sang Trung Quốc: Doanh nghiệp cần thay đổi tư duy

Trung Quốc vẫn đang là thị trường xuất khẩu hàng hóa lớn nhất của Việt Nam, đặc biệt là các mặt hàng nông...

9 liên quan

Tình trạng dồn ứ nông sản có thể chấm dứt hoàn toàn trong ngày mai

Tình trạng dồn ứ nông sản có thể chấm dứt hoàn toàn trong ngày mai

Tính đến 14h, ngày 24/10/2019, số lượng xe chở hàng nông sản, thanh long ùn ứ tại cửa khẩu Tân Thanh chỉ còn...

179 liên quan

Trung Quốc siết chặt nhập khẩu, doanh nghiệp cần chủ động hơn
Trung Quốc siết chặt nhập khẩu, doanh nghiệp cần chủ động hơn - Ảnh 1
Trung Quốc siết chặt nhập khẩu, doanh nghiệp cần chủ động hơn - Ảnh 2
Trung Quốc siết chặt nhập khẩu, doanh nghiệp cần chủ động hơn - Ảnh 3

Trung Quốc siết chặt nhập khẩu, doanh nghiệp cần chủ động hơn

Hiện nay, Trung Quốc đang siết chặt việc nhập khẩu các mặt hàng nông sản của Việt Nam, để đáp ứng tốt nhất...

179 liên quan

500 container nông sản ùn ứ tại Tân Thanh: Tiên trách kỷ, hậu trách nhân

500 container nông sản ùn ứ tại Tân Thanh: Tiên trách kỷ, hậu trách nhân

Doanh nghiệp, thương nhân xuất khẩu, dù đã được thông báo từ trước, nhưng vẫn thiếu sự chuẩn bị dẫn đến nhiều...

179 liên quan

Ùn ứ nông sản xuất khẩu: Đề xuất Trung Quốc mở thêm cửa tiếp nhận

Ùn ứ nông sản xuất khẩu: Đề xuất Trung Quốc mở thêm cửa tiếp nhận

Khả năng thông quan phụ thuộc vào lượng hàng đưa về cửa khẩu cũng như thời gian làm thủ tục nên cần chia sẻ...

179 liên quan