Tạm dừng tìm kiếm hài cốt liệt sỹ tại khu vực Dốc Miếu do trời mưa

Tạm dừng tìm kiếm hài cốt liệt sỹ tại khu vực Dốc Miếu do trời mưa

Trong những ngày qua, khu vực Nông trường Dốc Miếu (thuộc thôn Xuân Mai, xã Gio Bình, huyện Gio Linh, tỉnh...

59 liên quan

Tạm dừng việc tìm kiếm hài cốt liệt sỹ tại Nông trường Dốc Miếu

Tạm dừng việc tìm kiếm hài cốt liệt sỹ tại Nông trường Dốc Miếu

Đội Quy tập hài cốt liệt sỹ 584 thuộc Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Quảng Trị đã tạm dừng tìm kiếm hài cốt liệt...

59 liên quan

Mở rộng tìm kiếm hài cốt liệt sỹ ở khu vực Nông trường Dốc Miếu

Mở rộng tìm kiếm hài cốt liệt sỹ ở khu vực Nông trường Dốc Miếu

Đội Quy tập hài cốt liệt sỹ 584 thuộc Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Quảng Trị đã cất bốc, quy tập được 38 bộ hài...

59 liên quan

Quảng Trị: Cất bốc, quy tập 37 bộ hài cốt liệt sĩ

Quảng Trị: Cất bốc, quy tập 37 bộ hài cốt liệt sĩ

Sau hai tuần nỗ lực tìm kiếm, hôm nay, 25-9, Đội quy tập hài cốt liệt sĩ 584 đã cất bốc, quy tập 37 bộ hài...

59 liên quan

Xác minh thông tin ban đầu của 37 hài cốt liệt sĩ tìm thấy ở Quảng Trị

Xác minh thông tin ban đầu của 37 hài cốt liệt sĩ tìm thấy ở Quảng Trị

Các cơ quan chức năng tỉnh Quảng Trị đã tìm kiếm, cất bốc và xác minh thông tin ban đầu của 37 hài cốt liệt...

59 liên quan

Phát hiện và cất bốc 34 hài cốt liệt sĩ ở Quảng Trị

Phát hiện và cất bốc 34 hài cốt liệt sĩ ở Quảng Trị

Ngày 25-9, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Quảng Trị cho biết, Đội tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ 584 vừa phối...

59 liên quan

Cất bốc 33 hài cốt liệt sĩ tại khu vực Cồn Tiên-Dốc Miếu

Cất bốc 33 hài cốt liệt sĩ tại khu vực Cồn Tiên-Dốc Miếu

Sau 2 tuần nỗ lực tìm kiếm, đến chiều 24/9, Đội Quy tập hài cốt liệt sĩ 584 (Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Quảng...

59 liên quan

Quy tập 33 bộ hài cốt liệt sỹ cùng nhiều di vật còn nguyên vẹn

Quy tập 33 bộ hài cốt liệt sỹ cùng nhiều di vật còn nguyên vẹn

Sau hai tuần nỗ lực tìm kiếm, chiều qua (24/9), Đội Quy tập hài cốt liệt sỹ 584 (thuộc Bộ Chỉ huy Quân sự...

59 liên quan

Cất bốc 33 bộ hài cốt liệt sĩ tại Quảng Trị

Chiều 24-9, Đội quy tập hài cốt liệt sĩ 584 (thuộc Bộ chỉ huy Quân sự tỉnh Quảng Trị) đã cất bốc quy tập được...

59 liên quan

Cất bốc, quy tập 33 bộ hài cốt liệt sỹ tại khu vực Nông trường Dốc Miếu, Quảng Trị

Cất bốc, quy tập 33 bộ hài cốt liệt sỹ tại khu vực Nông trường Dốc Miếu, Quảng Trị

Theo thông tin từ Đội Quy tập hài cốt liệt sỹ 584 (thuộc Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Quảng Trị), sau 2 tuần nỗ...

Quảng Trị: Tìm kiếm, quy tập được 19 hài cốt liệt sĩ

Quảng Trị: Tìm kiếm, quy tập được 19 hài cốt liệt sĩ

Trong quá trình đào đất trồng cây tại khu vực Nông trường Dốc Miếu, thuộc địa bàn thôn Xuân Mai, xã Gio Bình,...

Phát hiện và cất bốc 14 hài cốt liệt sĩ tại Dốc Miếu, Gio Linh, Quảng Trị

Phát hiện và cất bốc 14 hài cốt liệt sĩ tại Dốc Miếu, Gio Linh, Quảng Trị

Đội Quy tập hài cốt liệt sĩ 584 thuộc Bộ CHQS tỉnh Quảng Trị cho biết, tính đến 15 giờ ngày 19-9, đơn vị đã...

59 liên quan

Phát hiện 11 bộ hài cốt liệt sĩ ở Dốc Miếu

Phát hiện 11 bộ hài cốt liệt sĩ ở Dốc Miếu

Sau 8 ngày tìm kiếm, cơ quan chức năng đã cất bốc được 11 bộ hài cốt liệt sĩ cùng di vật tại nông trường Dốc...

59 liên quan

Phát hiện 14 hài cốt liệt sỹ còn khá nguyên vẹn cùng các di vật

Phát hiện 14 hài cốt liệt sỹ còn khá nguyên vẹn cùng các di vật

Tính đến 15 giờ ngày 19/9, đơn vị quy tập đã tìm kiếm, cất bốc được 14 hài cốt liệt sỹ cùng nhiều di vật tại...

20 liên quan

Phát hiện, cất bốc 11 bộ hài cốt liệt sĩ ở Nông trường Dốc Miếu

Phát hiện, cất bốc 11 bộ hài cốt liệt sĩ ở Nông trường Dốc Miếu

Ngày 19-9, Đội quy tập hài cốt liệt sĩ 584 thuộc Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Quảng Trị cho biết, từ thông tin...

59 liên quan

Tìm thấy nhiều hài cốt liệt sĩ tại vị trí 'Hàng rào điện tử McNamara'

Tìm thấy nhiều hài cốt liệt sĩ tại vị trí 'Hàng rào điện tử McNamara'

Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh phối hợp với Ban Chỉ huy Quân sự huyện Gio Linh, đã quy tập được 8 hài cốt liệt sĩ...

59 liên quan

Tìm thấy nhiều hài cốt liệt sĩ tại vị trí 'Hàng rào điện tử McNamara'

Tìm thấy nhiều hài cốt liệt sĩ tại vị trí 'Hàng rào điện tử McNamara'

Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh phối hợp với Ban Chỉ huy Quân sự huyện Gio Linh, đã quy tập được 8 hài cốt liệt sĩ...

59 liên quan

Tìm thấy nhiều hài cốt liệt sĩ tại vị trí 'Hàng rào điện tử McNamara'

Tìm thấy nhiều hài cốt liệt sĩ tại vị trí 'Hàng rào điện tử McNamara'

Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh phối hợp với Ban Chỉ huy Quân sự huyện Gio Linh, đã quy tập được 8 hài cốt liệt sĩ...

59 liên quan